3096/BVHTTDL-TV

TLBT,KT.VTVTV, Phó VT Nguyễn Hữu Giới Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc Tham gia trưng bày, giới thiệu sách Hưởng ứng tuần lễ “Học tập suốt đời’’

Kính gửi:……….

Căn cứ Quyết định số 3894/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Tuần lễ "Hưởng ứng học tập suốt đời" (tuần từ ngày 02 tháng 10 đến ngày 08 tháng 10 năm 2011);

Căn cứ Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển tại cuộc họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời ngày 14/9/2011; Thiết thực kỷ niệm 15 năm "Ngày Khuyến học Việt Nam" (02/10/1996 -02/10/2011);

Để ngày Khai mạc tuần lễ "Học tập suốt đời" (diễn ra vào sáng ngày 02 tháng 10 năm 2011 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) được thành công tốt đẹp; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Đơn vị nhiệt tình tham gia vào nội dung: Trưng bày triển lãm, giới thiệu sách, ấn phẩm xuất bản trong khuôn khổ Lễ Khai mạc hưởng ứng Tuần lễ “Học tập suốt đời" năm 2011.

- Thời gian: từ 7h00 đến 12h00, ngày 02/10/2011 (Chủ nhật).

- Địa điểm: Trung tâm hoạt động Văn hóa - Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội)./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

- Lưu: VT, TV, G.18.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác