30/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 30/BVHTTDL-DSVH ngày 07 tháng 01 năm 2014 Về việc xây dựng đền tưởng niệm Bác Hồ tại di tích Địa điểm chuyển quân, trạm quân y tiền phương và nơi cất dấu vũ khí thuộc Lộ Vòng Cung Cần thơ trong kháng chiến chống Mỹ thành phố Cần Thơ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Phúc đáp Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị cho chủ trương thực hiện quy hoạch xây dựng Đền tưởng niệm Bác Hồ tại di tích Địa điểm chuyển quân, trạm quân y tiền phương và nơi cất dấu vũ khí thuộc Lộ Vòng Cung Cần thơ trong kháng chiến chống Mỹ, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có ý kiến chỉ đạo cụ thể như sau:

Di tích Địa điểm chuyển quân, trạm quân y tiền phương và nơi cất dấu vũ khí thuộc Lộ Vòng Cung Cần thơ trong kháng chiến chống Mỹ không có sự liên quan trực tiếp tới Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hơn nữa, tại Công văn số 175-CV/TW ngày 08 tháng 9 năm 2003 của Ban Chấp hành Trung ương đã chỉ đạo việc xây dựng mới đền thờ Bác Hồ cũng như các hình thức tôn vinh Bác, trong đó nêu: “Không xây mới các Đền thờ Bác hồ hoặc đưa ảnh, đưa tượng Bác Hồ vào thờ trong đình, đền, chùa. Cần đáp ứng nguyện vọng bày tỏ lòng tôn kính của các tầng lớp nhân dân đối với Bác Hồ bằng việc hướng dẫn treo ảnh, đặt tượng đài Bác trong nhà, trong cơ quan, công sở”. Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đề xuất hình thức khác để tôn tạo, phát huy giá trị di tích Lộ Vòng Cung Cần Thơ trong kháng chiến chống Mỹ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ xây dựng Đền tưởng niệm Bác Hồ tại di tích nêu trên./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Sở VHTTDL TP Cân Thơ;

-Lưu: VT, DSVH, LQV.09.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác