3101/IQĐ-BTCAIG3,

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC, Nguyễn Danh Thái Theo TRƯỞNG BAN TỔ CHƯC AI GAMES III -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị truyền thông quốc tế lần thứ 2 (AI Games III)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ LẦN THỨ 2 (AI GAMES III)

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHƯC AI GAMES III

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-TTG ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-BCĐ AIG3 ngày 17 tháng 6 năm 2008 của Trưởng Ban Tổ chức AI Games III về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 3679/QĐ-BTCAIG3 của Trưởng Ban Tổ chức AI Games III về việc thành lập Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 tại Việt Nam;

Căn cứ vào quy định của Hội đồng Thể thao châu Á (OCA);

Xét đề nghị của Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị truyền thông quốc tế AI Games III gồm các ông, bà có tên dưới đây:

1. Trưởng ban: Ông Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền.

2. Các Phó ban:

- Ông Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trưởng Tiểu ban Công nghệ thông tin truyền thông AI Games III;

- Ông Vương Bích Thắng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Giám đốc Trung tâm Điều hành AI Games III;

- Ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức AI Games III;

- Ông Hoàng Dự, Tổng biên tập Báo Thể thao Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Tiểu ban Tuyên truyền;

- Ông Trần Văn Mạnh, Chánh Văn phòng Uỷ ban 0lympic Việt Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành AI Games III;

- Ông Trần Đăng Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Thường trực, Đài Truyền hình Việt Nam.

3. Các Uỷ viên:

- Bà Nguyễn Kim Mai - Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Thể dục thể thao, Phó trưởng Tiểu ban Tài chính AI Games III;

- Ông Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm tin học Tổng cục TDTT, Phó trưởng Tiểu ban Công nghệ thông tin truyền thông AI Games III;

- Ông Lê Quang Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính, Tổng cục TDTT;

- Bà Lê Thị Thu Hằng, Vụ phó Vụ thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao;

- Ông Trần Văn Long, Giám đốc Trung tâm sản xuất chương trình, Đài Truyền hình Việt Nam;

- Ông Chu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và Intemet, Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Ông Lương Tất Thắng, Phó trưởng Ban Tiếp thị - Bán hàng, Tập đoàn VNPT;

- Ông Hoàng Quốc Vinh, Quyền Vụ trưởng Vụ Hơp tác quốc tế, Tổng cục TDTT; Phó trưởng Tiểu ban Lễ tân-Khánh tiết AI Games III;

- Bà Nguyễn Tuyết Hoa, Phó Ban Thông tin tư liệu, Báo Thể thao Việt Nam;

- Ông Phạm Quang Hùng, Phó Cục trưởng Cục A25, Phó Trưởng Tiểu ban An ninh AI Games III;

- Bà Đỗ Thị Kim Anh, Trưởng phòng kế toán, Báo Thể thao Việt Nam; - Ông Phạm Tuấn, Giám đốc Trung tâm tổ chức sự kiện, Báo Thể thao Việt Nam;

- Bà Lê Phạm Hạnh Dung, Giám đốc Công ty Cổ phần thế giới thể thao (SWC);

- Ông Phan Ngọc Tiến, Phó trưởng Ban Thể thao Giải trí và Thông tin kinh tế (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam;

- Ông Hồ Kiên, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Đài Truyền hình Việt Nam;

- Ông Nguyễn Hồng, Trưởng Phòng Thể thao, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh;

- Ông Dương Vũ Thông, Giám đốc Trung tâm Báo chí AI Games III tại thành phố Hồ Chí Minh.

4. Tổ thư ký giúp việc:

- Chuyên viên Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao;

- Ông Nguyễn Khắc Cường, Biên tập viên Ban Thể thao Giải trí và Thông tin kinh tế, Đài Truyền hình Việt Nam;

- Ông Lê Sâm, Chuyên viên Ban Tiếp thị - Bán hàng, Tập đoàn VNPT;

- Ông Nguyễn Học Thi, Chuyên viên Ban Viễn thông, Tập đoàn VNPT;

- Ông Đặng Văn Sáu, Cán bộ Văn phòng Uỷ ban Olympic Việt Nam;

- Bà Quách Trần Hải Đường, Trưởng Phòng Hành chính Báo Thể thao Việt Nam;

- Ông Cao Văn Liệt, Chuyên viên Trung tâm Sản xuất chương trình, Đài Truyền hình Việt Nam;

- Ông Nguyễn Đức Tuệ, Trung tâm Sản xuất chương trình, Đài Truyền hình Việt Nam;

- Bà Thái Nguyệt Quế, Chuyên viên Vụ Hơp tác quốc tế, Đài Truyền hình Việt Nam;

- Ông Trần Việt Dũng, Cán bộ Báo Thể thao Việt Nam;

- Bà Lê Thị Hoàng Yến, Cán bộ Báo Thể thao Việt Nam;

- Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Cán bộ Tổng cục TDTT;

- Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Cán bộ Vụ Hơp tác quốc tế, Tổng cục TDTT;

- Bà Nguyễn Thị Thêu, Cán bộ Tiểu ban Tuyên truyền AI Games III;  

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Cán bộ Tiểu ban Tuyên truyền AI Games III;

- Bà Nguyễn Thị Thu, Cán bộ Tiểu ban Tuyên truyền AI Games III;

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức

a. Chức năng của Ban Tổ chức:

- Tham mưu cho Ban Tổ chức quyết định những nội dung liên quan đến việc tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp các dịch vụ cho các hãng truyền thông quốc tế.

- Giúp cho Ban Tổ chức và Tiểu ban Tuyên truyền định hướng tuyên truyền những vấn đề về công tác chuẩn bị cho nước chủ nhà chuẩn bị và tổ chức AI Games III.

- Thay mặt Ban Tổ chức tiếp xúc, nắm bắt các nhu cầu của phóng viên báo chí để chuẩn bị các điều kiện phục vụ báo chí tại Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3.

b. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức:

- Phối hợp với các Tiểu ban và đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị, kịch bản nội dung hội nghị chính thức, chuẩn bị địa điểm hội nghị, tài liệu, trang trí, khách sạn, phương tiện vận chuyển, kế hoạch đón và tiễn khách, kế hoạch bảo đảm an ninh.

- Xây dựng dự toán chi tiết của Hội nghị và quyết toán các khoản chi khi kết thúc hội nghị.

- Tổ chức vận động tài trợ để giảm chi ngân sách.

- Hướng dẫn khách có nhu cầu tham quan các địa điểm thi đấu, khách sạn báo chí, du lịch.

Điều 3. Ban Tổ chức hội nghị có các tổ công tác giúp việc, quy chế làm việc, số lượng thành viên cho Trưởng Ban Tổ chức quyết định.

Ban Tổ chức hội nghị được sử dụng con dấu của Tổng cục Thể dục thể thao và tài khoản của Ban Tổ chức.

Điều 4. Kinh phí hội nghị

Do ngân sách Nhà nước chi cho Đại hội được phân bổ cho Tiểu ban tuyên truyền.

Điều 5. Giám đốc Trung tâm Điều hành, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

-Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (để b/c)

-Trưởng BTCAIG3 (để b/c);

- Lưu: VT, TBTT, NTH .40.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác