3108/BVHTTDL-DT

TLBT, KTVTVĐT, Phó VT Nguyễn Văn Lưu Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc tổ chức bầu chọn Di sản thế giới Vịnh Hạ Long giai đoạn nước rút

Kính gửi: Các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật,

thể dục thể thao và du lịch trên toàn quốc

Theo thông báo chính thức từ New 7 Wonders (đơn vị tổ chức cuộc bầu chọn wonders (đơn vị tổ chức cuộc bầu chọn) thì ngày 11/11/2011 sẽ công bố 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới. Di sản Vịnh Hạ Long của Việt Nam hiện nằm trong số những địa danh vào vòng chung kết bình chọn ra 7 kỳ quan mới. Hiện đại, việc bầu chọn cho các kỳ quan thế giới mới đã bước vào giai đoạn nước rút. Việc bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới là hoạt động có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch trên toàn quốc tiếp tục tổ chức bầu chọn bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới. Hình thức bầu chọn được thực hiện qua mạng intemet hoặc qua điện thoại (có bản hướng dẫn kèm theo).

Nhận được Công văn này các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch trên toàn quốc tích cực hưởng ứng và nghiêm túc triển khai thực hiện việc bầu chọn; đồng thời báo cáo kết quả và danh sách cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh-sinh viên tham gia về Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 51 Ngô Quyền, Hà Nội và hộp thư điện tử: dmc.htc@gmail.com trước ngày 25/10/2011 để tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Cục HTQT;

-Lưu: VT, ĐT,ĐMC.80.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác