3110/TB-BVHTTDL

TLBT, Phó CVP Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam

Ngày 03 tháng 8 năm 2012, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh có buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình của Tỉnh và việc chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công. Dự buổi làm việc, về phía Tỉnh có đồng chí Nguyễn Đức Hải - Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí Trần Minh Cả - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Quảng Nam, đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đại diện các Sở, ngành có liên quan. Về phía Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái và đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị có liên quan và Văn phòng.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch thời gian qua, kế hoạch công tác năm 2013; công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công và đề xuất, kiến nghị của địa phương; ý kiến của đại biểu dự họp, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh kết luận:

1. Thời gian qua, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song tỉnh Quảng Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt nhiều kết quả đáng kể trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Đặc biệt, Tỉnh đã xây dựng, phê duyệt và tổ chức triển khai nhiều đề án, quy hoạch, kế hoạch cụ thể hoá chủ trương của Chính phủ và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phù hợp với điều kiện của địa phương. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoan nghênh, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu của Tỉnh.

2. Hoan nghênh các cơ quan hữu quan của Tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động, tích cực triển khai các công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm.

3. Năm 2013, Bộ thống nhất đồng tổ chức sự kiện Lễ hội Quảng Nam - Hành trình Di sản và Liên hoan và Hội thi Hợp xướng quốc tế. Đề nghị Tỉnh Quảng Nam thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và có văn bản đề nghị chính thức, Bộ sẽ xem xét cử người tham gia. Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị có liên quan thuộc Bộ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan thuộc tỉnh Quảng Nam xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung tại Thông báo số 2182/TB-BVHTTDL ngày 03/7/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam.

4. Thống nhất chủ trương tổ chức sự kiện “Festival các di sản văn hóa thế giới ASEAN tại Quảng Nam”. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối với các Vụ, Cục, cơ quan liên quan và tỉnh Quảng Nam tham mưu tổ chức sự kiện vào năm 2013.

5. Về một số kiến nghị cụ thể của Tỉnh:

a. Về di tích Chăm Phật viện Đồng Dương (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam): đề nghị Tỉnh khẩn trương lập dự án khảo cổ, trùng tu di tích trình Bộ thỏa thuận để Tỉnh phê duyệt triển khai thực hiện. Tỉnh cần chủ động phối hợp với Bộ Ngoại giao tìm nguồn kinh phí từ chương trình hợp tác, tài trợ của nước ngoài để hỗ trợ Tỉnh sớm thực hiện dự án này.

b. Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp với Cục Di sản văn hóa tham mưu đề xuất tiếp tục bố trí vốn để triển khai thực hiện các dự án trùng tu, bảo tồn di tích dở dang, chuyển tiếp: Dự án Trùng tu Tháp E7 (Mỹ Sơn), dự án Phòng, chống côn trùng hại gỗ khu phố cổ Hội An giai đoạn 3; dự án Tu bổ, phục hồi khu di tích Khu ủy V thuộc Khu di tích lịch sử cách mạng Trung-Trung Bộ.  

c. Đồng ý về chủ trương Tỉnh lập Dự án Trùng tu, tôn tạo di tích Chiến thắng Thượng Đức.

d. Bộ sẽ phối hợp với tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan bố trí vốn thực hiện dự án các quy hoạch bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quy hoạch Bảo tồn, trùng tu và phát huy giá trị di tích Mỹ Sơn; Quy hoạch Khu di tích Lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ - Nước Oa; Quy hoạch Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An gắn với phát triển Hội An - Thành phố du lịch giai đoạn 2012-2025).

đ. Thống nhất đầu tư xây dựng một điểm vui chơi giải trí cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi của tỉnh. Đề nghị tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan thuộc Bộ để hướng dẫn khảo sát lập các thủ tục phê duyệt dự án để triển khai thực hiện trong năm 2013.

e. Về dự án Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng: Thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí để địa phương thực hiện hoàn thành trước năm 2014. Bộ sẽ tích cực phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ tham mưu Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn trong năm 2012 để Tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện.

Trong đó, thống nhất chủ trương lập Bảo tàng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng trong lòng Tượng đài nhằm phát huy giá trị của công trình, phục vụ khách tham quan. Đề nghị tỉnh Quảng Nam nghiên cứu lập Đề án thành lập bảo tàng thuộc địa phương. Bộ sẽ hỗ trợ việc tổ chức trưng bày và phát động các địa phương trong cả nước hỗ trợ Quảng Nam sưu tầm tài liệu, hiện vật, hình ảnh phục vụ việc thành lập Bảo tàng.

g. Về dự án Tu bổ, nâng cấp Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công: Hiện nay Bộ đã có văn bản thỏa thuận, đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam hoàn chỉnh các thủ tục, phê duyệt dự án trình Bộ phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tham mưu Chính phủ cấp kinh phí để địa phương triển khai thực hiện theo đúng Thông báo số 94-TB/TW ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Riêng đường giao thông nối từ quốc lộ vào Khu lưu niệm (01km) thống nhất bố trí vốn từ nguồn vốn hỗ trợ hạ tầng du lịch.

h. Thống nhất chủ trương tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức Liên hoan dân ca Bài chòi các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Giao Cục Văn hoá cơ sở chủ trì, phối hợp với Cục Di sản Văn hóa, Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam và các địa phương tổ chức sự kiện trên vào năm 2013, kết hợp tổ chức hội thảo khoa học làm sáng tỏ giá trị đặc sắc của loại hình văn hóa phi vật thể này. Chọn địa phương chủ trì nghiên cứu, lập các hồ sơ khoa học trình UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể.

i. Về Đề án “Xây dựng huyện điểm văn hóa, thể thao và du lịch huyện Đông Giang tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020”: Mô hình xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Thi đua - Khen thưởng. Do đó, việc triển khai mô hình này đang gặp một số khó khăn nhất định. Bộ sẽ tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm và báo cáo Trung ương có chủ trương triển khai thực hiện trong thời gian tới. Trước mắt đồng ý đề xuất của Tỉnh, chọn huyện Đông Giang xây dựng huyện điểm về văn hóa, giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì khảo sát báo cáo Bộ trưởng quyết định.

k. Về kinh phí cho ngành Du lịch Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế xúc tiến du lịch thị trường quốc tế: Bộ thống nhất và khuyến khích các địa phương liên kết quảng bá, xúc tiến du lịch ra các thị trường khách quốc tế. Giao Tổng cục Du lịch sử dụng một phần kinh phí từ Chương trình xúc tiến quốc gia để phối hợp Quảng Nam triển khai. Đồng thời, có kế hoạch làm việc với Quỹ phát triển miền Trung để xin hỗ trợ kinh phí địa phương thực hiện.

l. Về kinh phí hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch năm 2013: Đề nghị Tỉnh rà soát chọn những dự án thật sự cần thiết phục vụ trực tiếp việc phát triển du lịch; trước mắt tập trung vào các tuyến đường: địa đạo Kỳ Anh, đường vào Khu di tích Lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ - Nước Oa và Khu lưu niệm đồng chí Võ Chí Công để Bộ đề xuất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ đầu tư các cơ sở hạ tầng du lịch này.

m. Thống nhất chủ trương phục dựng một 01 km đường Hồ Chí Minh (địa phận Quảng Nam) xây dựng sản phẩm phục vụ khách tham quan du lịch. Giao Cục Di sản văn hoá chủ trì, phối hợp với Tổng cục Du lịch và các đơn vị liên quan thuộc Bộ và tỉnh Quảng Nam khảo sát lập hồ sơ thủ tục phê duyệt dự án để triển khai thực hiện trong những năm tới.

6. Một số nội dung khác:

a. Về đào tạo nguồn nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch: Thống nhất chủ trương hỗ trợ tỉnh Quảng Nam xây dựng Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch trong các năm 2012-2013, với hướng phát triển thành Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch sau 5 năm. Giao Vụ Đào tạo chủ trì, phối với các Vụ, Cục, cơ quan liên quan thuộc Bộ nghiên cứu hướng đầu tư, hỗ trợ để địa phương triển khai thực hiện.

b. Giao các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị liên quan thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ có kế hoạch hỗ trợ tỉnh Quảng Nam trong việc triển khai kế hoạch công tác năm 2013 và tổ chức các sự kiện văn hóa theo đúng kế hoạch đề ra.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.                                                                 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);

- Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Nam;

- Các Thứ trưởng;

- Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam;

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP (THTT), VVD.30.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác