3111/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong khởi nghĩa Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Yên Bái

Sau khi nghiên cứu Công văn số 455/SVHTTDL-DSVH ngày 9/9/2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Yên Bái đề nghị thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong khởi nghĩa Yên Bái (kèm theo Hồ sơ), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong khởi nghĩa Yên Bái, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, gồm các hạng mục: tu bổ mộ, tượng đài, cổng công viên, xây mới nhà tưởng niệm cùng các hạng mục phụ trợ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý: Giảm bớt quy mô của nhà tưởng niệm, việc trưng bày hiện vật nên thực hiện ở Bảo tàng Yên Bái; không đắp hoa văn trống đồng lên vành tròn ở khu mộ; việc gắn chữ bằng đá ở khu mộ cũng cần được cân nhắc về tính thẩm mỹ và độ kết dính.

Không làm đèn đá trong khu vực di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Yên Bái biết, chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-UBND Tp. Yên Bái;

-Lưu: VT, DSVH, NQT.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác