3112/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Hoàng Hữu Chính Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc về Đề án “Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang cấp thiết Bảo tàng Lịch sử quốc gia” và đẩy mạnh việc thực hiện công trình Ký túc xá sinh viên thuộc Dự án cơ sở 2, Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh

Ngày 26 tháng 8 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì buổi làm việc về Đề án cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang cấp thiết Bảo tàng Lịch sử quốc gia và đẩy mạnh việc thực hiện công trình Ký túc xá sinh viên thuộc Dự án cơ sở 2, Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh.
Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên, đại diện lãnh đạo: Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Đào tạo, Cục Di sản văn hóa, Văn phòng Bộ, Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh.
Sau khi nghe đại diễn Lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử quốc gia báo cáo nội dung Đề án “Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang cấp thiết Bảo tàng Lịch sử quốc gia” và Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh báo cáo tình hình triển khai công trình Ký túc xá sinh viên thuộc Dự án cơ sở 2, ý kiến nhận xét, đóng góp của các thành viên dự họp,  Bộ trưởng kết luận:
1. Đối với Đề án “Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang cấp thiết Bảo tàng Lịch sử quốc gia”:
- Đồng ý chủ trương thực hiện Đề án “Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang cấp thiết Bảo tàng Lịch sử quốc gia” phục vụ khách tham quan nhất là khách quốc tế.  Trong đó lưu ý:
- Giữ nguyên khuôn viên, rà soát lại hệ thống cây xanh để có phương án lưu giữ hợp lý, không bê tông hóa sân vườn. Thiết kế, cải tạo lại hàng rào, cổng đảm bảo mỹ thuật, trang trọng và tiết kiệm.
- Có phương án đảm bảo vệ sinh và xử lý nước chống úng ngập tại khu vực tầng hầm.
- Ưu tiên quan tâm hệ thống an ninh, bảo vệ, giám sát bên trong và bên ngoài các kho, có phương án cải tạo hệ thống cửa nhằm bảo vệ an toàn hiện vật.
- Tiếp tục công tác sưu tầm hiện vật. Riêng một số gian trưng bày điều chỉnh lại hệ thống đèn để đáp ứng yêu cầu bảo vệ hiện vật.
- Kinh phí cải tạo sửa chữa từ nguồn ngân sách sự nghiệp trong năm 2015 và giai đoạn 2016-2020 theo tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.
- Sắp xếp lại hoạt động dịch vụ để tăng nguồn thu, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước đồng thời phải đảm bảo được cảnh quan, môi trường, an toàn an ninh cơ quan và chấp hành quy định về sử dụng tài sản của Nhà nước và hướng dẫn của Bộ. Các hoạt động khai thác phải có quy chế hoạt động rõ ràng, minh bạch.
- Bảo tàng Lịch sử quốc gia nghiên cứu, đề xuất tăng giá vé tham quan Bảo tàng, gửi Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Di sản văn hóa xem xét, báo cáo lãnh đạo Bộ.
2. Đối với công trình Ký túc xá sinh viên thuộc Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2, Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh:
- Yêu cầu sớm hoàn thành công trình Ký túc xá sinh viên vào sử dụng, tránh lãng phí và phát huy hiệu quả nguồn vốn đã được đầu tư, phục vụ nhu cầu cấp bách về nhà ở cho khoảng 2.000 sinh viên, phần lớn các em sinh viên vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số Tây Nguyên, miền Tây Nam Bộ, đối tượng chính sách.
- Hoàn thiện hồ sơ Ký túc xác sinh viên, có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo về việc vay vốn trái phiếu chính phủ để hoàn thành công trình Ký túc xá sinh viên. Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh làm việc với nhà thầu để có lộ trình thích hợp sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.
  
Nơi nhận:
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);
- Các Cục, Vụ, đơn vị liên quan;
- Bảo tàng Lịch sử quốc gia;
- Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, VP (THTT) (02), NVN.20  
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác