3114/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thỏa thuận Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích đền Lý Thường Kiệt, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Phúc đáp Công văn số 1294/SVHTTDL-DSVH ngày 17/8/2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo di tích đền Lý Thường Kiệt, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo di tích đền Lý Thường Kiệt, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, gồm các hạng mục: tu bổ đền chính, cổng đền, tôn tạo sân vườn. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý:

Không xây mới nhà bia, không bổ sung lan can bằng đá; Nhà quản lý và nhà cụ từ cần hợp khối thành một hạng mục. Đề nghị Sở bổ sung phương án bảo quản tấm bia và di chuyển vào một vị trí thích hợp ở đền.

Phương án chống mối: cần được đánh giá kết quả của đợt chống mối do Cục Di sản văn hóa đã thực hiện để đề xuất phương án cụ thể, hợp lý nhằm tiết kiệm kinh phí.

Không thay toàn bộ ngói mà cần đánh giá niên đại, chất lượng ngói để tái sử dụng hàn nội thất: Cân nhắc việc bổ sung thêm đồ thờ, cần sử dụng những đồ thờ cũ đã có và có phương án tu sửa các đồ thờ bị hư hỏng. Không sử dụng đèn lồng ở nội thất di tích.

Không lắp dựng đèn hình cây thông và đèn chiếu sáng trang trí. Chiếu sáng ở di tích chỉ nhằm phục vụ sinh hoạt và bảo vệ.

Về nguồn vốn đầu tư: đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa và Chủ đầu tư cân đối vốn từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với Chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn chỉnh sửa lại Dự án theo những nội dung trên đây trước khi phê duyệt theo quy định hiện hành và ủy nhiệm Cục Di sản văn hóa thẩm định thiết kế bản vẽ thi công./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-UBND huyện Hà Trung;

-Lưu: VT, DSVH, NQTD.9.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác