3118/BVHTTDL-TV

TLBT, VTVTV Nguyễn Thị Thanh Mai Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc hỗ trợ công việc liên quan đến Cuộc thi Đọc sách Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm

Kính gửi: Giám đốc Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Lào

Để hoàn tất hồ sơ thanh quyết toán cho việc tổng kết và trao giải cuộc thi đọc sách Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm (tổ chức tại Viên Chăn, tháng 5/2011), Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Lào hỗ trợ một số công việc sau:

1. Làm việc với Cục Điện ảnh (Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch Lào), đề nghị bạn cấp hoá đơn đỏ (hoặc giấy biên nhận) có đóng dấu của Cục Điện ảnh, ghi bằng tiếng Việt với nội dung “đã nhận của Vụ Thư viện - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam số tiền 15.000.000đ để dịch và lồng tiếng phim ĐỪNG ĐỐT từ tiếng Việt đang tiếng Lào".

2. Bổ sung thông tin và đóng dấu xác nhận của Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Lào vào một số văn bản sau:

- Quyết định thành lập Ban Giám khảo cuộc thi nói trên;

- Biên bản cuộc họp Ban Giám khảo về việc trao giải cuộc thi, - Quyết định khen thưởng cuộc thi.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch rất mong nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Lào!

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

-Lưu: VT, TV (2), HĐ.5.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác