3118/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 26 (SEAGames 26) tại Indonesia

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, 

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn Thể thao Việt Nam gồm 857 thành viên (có danh sách kèm theo) tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 26 (SEAGames 26) tổ chức tại Indonesia từ ngày 09 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11 năm 2011. 

Điều 2. Về kinh phí: 

- Tổng cục Thể dục thể thao chi toàn bộ kinh phí cho 726 thành viên, bao gồm: tiền vé máy bay nội địa và quốc tế; tiền ăn, ở, tiền tiêu vặt; chi phí hoạt động văn phòng; tiền di chuyển nội địa tại Indonesia; tiền bảo hiểm, hộ chiếu, visa, chi phí liên lạc và các khoản khác theo quy định của Ban tổ chức; chi tiền ăn thêm trong thời gian thi đấu cho các vận động viên, chi tiền gửi trang thiết bị thi đấu quá cân, tiền thuê phương tiện tập luyện và thi đấu, tiền mua thuốc bổ và tiền thuốc điều trị chấn thương cho vận động viên; chi tiền may trang phục trình diễn, trang phục thể thao, tiền mua các loại cờ, quà tặng của đoàn theo quy định;

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội chi tiền vé máy bay, tiền ăn, ở, tiền visa, tiền tiêu vặt và các khoản khác theo quy định cho 05 thành viên số 114,  486, số 839, 840 và 841;

- Ủy ban Olympic Việt Nam chi tiền vé máy bay, tiền ăn, ở, tiền tiêu vặt và các khoản khác theo quy định cho 21 thành viên đội Shorinji Kempo (từ số 741 đến số 761);

- Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam chi tiền vé máy bay, tiền ăn, ở, tiền tiêu vặt và các khoản khác theo quy định cho 02 thành viên (số 227 và số 228);

- Liên đoàn Judo Việt Nam chi tiền vé máy bay, tiền ăn, ở và tiền tiêu vặt và các khoản khác theo quy định cho thành viên số 514;

- Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam chi tiền vé máy bay, tiền ăn, ở, tiền tiêu vặt và các khoản khác theo quy định cho thành viên số 97.

- Hiệp hội Golf Việt Nam chi tiền vé máy bay, tiền ăn, ở, tiền tiêu vặt và các khoản khác theo quy định cho 08 thành viên đội tuyển Golf (từ số 733 đến 740);

- Các thành viên từ số 762 đến số 837, từ số 842 đến số 857 đi bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.
Điều 3. Trưởng đoàn có trách nhiệm báo cáo kết quả chuyến công tác về Bộ sau 01 tuần kể từ ngày về nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Lưu: VT, TCCB, TCTDTT
 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác