3126/BVHTTDL-GĐ

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc xin ý kiến góp ý cho, dự thảo Nghị định về công tác gia đình

Kính gửi: ..........................

Thực hiện Quyết định số 4338/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 12 năm 2010 về việc phê duyệt danh mục các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2011 và Quyết định số 724/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 3 năm 2011 về việc triển khai hoạt động xây dựng Nghị định về công tác Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng dự thảo Nghị định về công tác gia đình và dự thảo Tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định về công tác gia đình.

Ngày 13 tháng 7 năm 2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi công văn số 2208/BVHTTDL-GĐ về việc xin ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định về công tác gia đình. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa nhận được ý kiến góp ý của Quý cơ quan cho văn bản nói trên.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, góp ý cho văn bản Dự thảo Nghị định và Tờ trình Chính phủ. Văn bản góp ý của Quý cơ quan xin gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15 tháng 10 năm 2011 để tổng hợp, hoàn thiện. Nếu sau thời gian trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không nhận được góp ý, xin được hiểu là Quý cơ quan nhất trí với nội dung văn bản và hoàn toàn chịu cách nhiệm về nội dung liên quan.

Mọi thông tin xin liên hệ: Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Địa chỉ: Số 51 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 043.943.8231 (máy lẻ: 267,131).

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

-Lưu: VT, GĐ, BH.40.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác