3152/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Phú Thứ, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1725/VHTTDL- BQLDT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Phú Thứ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án tu bổ tôn, tôn tạo di tích nói trên, gồm các nội dung: tu bổ Đại đình, bình phong; xây dựng nhà khách, cổng, hành lang, nhà vệ sinh; tôn tạo sân vườn và hạ tầng kỹ thuật. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Việc nâng cốt Đại đình và sân đình cần có ý kiến đồng thuận của nhân dân và chính quyền địa phương.
- Điều chỉnh giảm chiều cao các trụ cổng.
- Cần tu bổ nguyên trạng bình phong (không xây mới).
- Nghiên cứu, tính toán độ sâu và tiết diện móng các hạng mục, đảm bảo khả năng chịu lực và tiết kiệm kinh phí.
- Hồ sơ cần bổ sung bản vẽ thiết kế khu vực tôn cao nền đình, thiết kế nhà vệ sinh và căn cứ pháp lý: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa (2009), Nghị định 98/2010/NĐ-CP; lược bỏ Nghị định 92/2002/NĐ-CP, Quy chế 05/2003/QĐ-BVHTT.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội hướng dẫn đơn vị tư vấn chỉnh sửa, hoàn thiện Dự án và triển khai các bước tiếp theo theo các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Lưu: VT, DSVH,NAD.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác