3189/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo đền Trần Quốc Bảo, Hải Phòng

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 5062/UBND-VX ngày 30/8/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Trần Quốc Bảo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Sau khi nên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo dí tích Đền thờ Trần Quốc Bảo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng bao gồm các hạng mục: tu bổ đền chính tại vị trí cũ, thiêu hương, miếu sơn thần. Tôn tạo các hạng mục: tả hữu vu, nhà Mẫn, nhà Kiệu tại vị trí cũ. Xây mới: nhà khách, nhà thủ từ kết hợp bếp và nhà vệ sinh, lầu hóa vàng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý:

Không xây mới: nhà bia, miếu thờ danh tướng (do không đề xuất được cơ sở khoa học của việc xây mới), không dịch chuyển và xây mới nghi môn, không xây lại toàn bộ tường bao che.

Cần đánh giá lại chất lượng ngói, chân tảng, cấu kiện gỗ dự kiến thay mới tại các hạng mục để giữ lại tối đa các cấu kiện gốc của di tích.

Hồ sơ dự án cần chỉnh sửa tiến độ phù hợp với thực tế.

Về kinh phí: trong những năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia để tu bổ cho nhiều di tích ở Hải Phòng, vì vậy, đối với di tích Đền thờ Trần Quốc Bảo, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cân đối từ ngân sách địa phương và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng biết, chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Vụ KHTC;

-Lưu: VT, DSVH, NQT.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác