3191/BVHTTDL-VP

TL.BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc thông báo mời tham dự Hội chợ, liên hoan phim nhạc tại Nhật Bản

Kính gửi:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành

- Các Công ty sản xuất kinh doanh hãng, đĩa phim, ca nhạc

Thực hiện theo Quyết định số 2132/QDD-BVHTTDL ngày 12/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành chương trình hỗ trợ thông tin doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm văn hóa. Bộ đã tiến hành làm việc với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước từng bước triển khai thực hiện chương trình một cách có hiệu quả.

Từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10 năm 2010. Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản sẽ tổ chức Hội chợ, Hội thảo, Liên hoan về phim và âm nhạc quốc tế tại Nhật Bản. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp và cán bộ quản lý văn hóa có cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu về các sản phẩm văn hóa của nước ngoài, đồng thời có thể thông qua các đối tác giới thiệu các sản phẩm Văn hóa của Việt Nam.

Ban Công nghiệp Nội dung và thông tin, Bộ Kinh tế, thương mại và Công nghiệp Nhật Bản mời đại diện các doanh nghiệp, sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành tham dự chương trình. Thành phần 01 Lãnh đạo doanh nghiệp, 01 Lãnh Sở 01 Lãnh đạo Phòng, Ban về quản lý xuất nhập khẩu văn hóa phẩm hoặc quản lý văn hoá. Các Doanh nghiệp và Sở chịu chi phí toàn bộ về vé máy bay, ăn, ở và đi lại khi tham dự chương trình Kinh phí của các Sở trích từ nguồn ngân sách theo quy định.

Để có thông tin thông báo cho Ban Công nghiệp Nội dung và thông tin, Bộ Kinh tế, Thương mại và công nghiệp Nhật Bản, đề nghị các doanh nghiệp. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có điều kiện tham dự chưng trình gửi đăng ký về Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch trước ngày 25/9/2010 theo địa chỉ:

Phòng Quản lý Xuất nhập Văn hóa phẩm, Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm Hà Nội.

Chi tiết, xin liên hệ: anh Nguyên, Phòng Quản lý Xuất nhập Văn hóa phẩm, điện thoại: 04-39434510, di động: 0912186856.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu: VT, VHP, LN (50)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác