3192/BVHTTDL-BCĐDS

KTTBCĐ, PTB, Lê Thị Phượng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc phối hợp tổ chức tập huấn cho phóng viên báo chí về phòng, chống HIV/AIDS

Kính gửi: Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Nhằm cung cấp thông tin và tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức khóa tập huấn cho phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trung ương đóng tại TP Hồ Chí Minh; các cơ quan báo chí của TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận về phòng, chống HIV/AIDS. Thời gian của khóa tập huấn từ ngày 13 đến ngày 15/10/2011 tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Để giúp các học viên tham gia khóa tập huấn tìm hiểu tình hình thực tế công tác phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội Bộ Văn hóa, Thể thao và Dụ lịch đề nghị Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp tổ chức buổi đi thực tế vào chiều ngày 13/10/2011 như sau:

- Giới thiệu và liên hệ 03 địa điểm để các học viên đi tìm hiểu thực tế về công tác phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương.

- Cử cán bộ làm đầu mối phối hợp với Ban tổ chức khóa học để tổ chức chuyến đi thực tế và 03 cán bộ đi theo các nhóm học viên để hướng dẫn, giới thiệu về tình hình hoạt động của các địa điểm.

Mọi chi tiết xin liên hệ anh Nguyễn Anh Tuấn, chuyên viên Vụ Pháp chế 51- 53 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại cơ quan 04.3943 8231 xin 164, điện thoại di động: 0908 267 384,

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

-Lưu: VT, PC, AT (06).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác