319/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức chương trình “Hòa nhạc Jazz Timo Vollbrecht”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Viện Goethe tại Việt Nam và Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp với Viện Goethe tại Việt Nam đón 04 nghệ sỹ (quốc tịch Đức, Nhật, Áo) và tổ chức chương trình “Hòa nhạc Jazz Timo VollbrecKt” với sự tham gia của nhạc sỹ Timo Vollbrecht cùng ban nhạc Fly Magic nhằm tăng cường quan hệ giao lưu nghệ thuật giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức.
Thời gian và địa điểm biểu diễn:
Tại Hà Nội: Nhà hát Tuổi trẻ - 11 Ngô Thì Nhậm lúc 20h ngày 22/01/2016.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh - 112 Nguyễn Du lúc 20h ngày 23/01/2016.
Điều 2. Về kinh phí:
Viện Goethe tại Việt Nam chịu toàn bộ chi phí tổ chức chương trình.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Giám đốc Viện Goethe tại Việt Nam, Giám đốc Nhà hát Tuối trẻ và Thủ trưỏng các cơ quan  liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, NCT (7).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác