3203/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII tại phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014

Ngày 22 tháng 7 năm 2014, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2014 đã chủ trì phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014. Tham dự phiên họp có đồng chí Lê Khánh Hải - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần VII năm 2014, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, đại diện các Bộ, ngành, địa phương liên quan và các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014.
Sau khi nghe Tổng cục Thể dục thể thao báo cáo tình hình tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể dục thể thao  toàn quốc lần thứ VII; Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam báo cáo dự thảo kịch bản chương trình Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc Đại hội và ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh - Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đã kết luận như sau:
1. Hoan nghênh sự quyết tâm, nỗ lực, chủ động, tích cực triển khai công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc của các địa phương, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Bộ, ngành liên quan và các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Đại hội trong thời gian qua.
2. Về kinh phí tổ chức Đại hội: Đề nghị Bộ Tài chính sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII. Trên cơ sở kinh phí được phê duyệt, giao Ban Tổ chức Đại hội tham mưu Ban Chỉ đạo, phân bổ kinh phí cho các Bộ, ngành, địa phương và các Tiểu ban liên quan để triển khai công tác tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII.
3. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục cấp kinh phí hỗ trợ các địa phương (Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Hải Phòng) chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.
4. Đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình xây mới phục vụ tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII tại Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Hải Phòng đảm bảo an toàn cho tổ chức Đại hội.
5. Đề nghị Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối tại các địa phương tham gia tổ chức trước, trong và sau thời gian tổ chức Đại hội.
6. Đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo triển khai công tác y tế và kiểm tra doping tại Đại hội, đôn đốc các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch đảm bảo y tế phục vụ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII.
7. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
8. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Ban Tổ chức, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định huy động lực lượng thanh niên tham gia phục vụ công tác tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII, tập trung vào các nhiệm vụ chuẩn bị cho Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và tham gia các nhiệm vụ tình nguyện khác.
9. Đề nghi UBND các tỉnh/thành: Nam Định, Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Hoà Bình, Quảng Ninh:
- Chỉ đạo các Sở, ban, ngành của địa phương chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất thi đấu, tập luyện, địa điểm lưu trú, phương tiện di chuyển tại địa phương cho các đối tượng tham dự Đại hội.
- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình thể thao để phục vụ tổ chức Đại hội.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường hình thức tuyên truyền trực quan bằng khẩu hiệu, băng rôn, áp phích tại các địa điểm thi đấu và các khu vực công cộng.
- Chỉnh trang đô thị, trang hoàng đường phố, đảm bảo an ninh, an toàn, tổ chức phân luồng giao thông.
- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, vận động tài trợ để hỗ trợ thêm kinh phí tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII trên địa bàn địa phương.
- Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định: Là địa phương đăng cai chính tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII, ngoài các nhiệm vụ cần triển khai nêu trên, đề nghị Tỉnh phối hợp với Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam, Tiểu ban Khai mạc-Bế mạc khẩn trương hoàn thiện kịch bản và huy động lực lượng tham gia diễu hành, đồng diễn chuẩn bị cho Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc Đại hội; chủ trì, phối hợp với các Tiểu ban của Ban Tổ chức dự kiến khách mời và tổ chức đón tiếp chu đáo khách mời và các đối tượng tham dự Đại hội.
10. Giao Tổng cục Thể dục thể thao:
- Làm thường trực Ban Tổ chức, tham mưu giúp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức chỉ đạo, điều hành hoạt động của các Tiểu ban, Ban Tổ chức các địa phương; Ban Tổ chức các môn thi đấu của Đại hội;
- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch của các Tiểu ban, Ban Tổ chức các địa phương và các đơn vị liên quan;
- Kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần của các địa phương phục vụ tổ chức Đại hội;
- Rà soát, triển khai các thủ tục mua sắm trang thiết bị cần thiết để tổ chức Đại hội;
- Tham mưu, đề xuất bổ sung, thay thế thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban của Đại hội;
- Chỉ đạo, tổ chức thành công các môn thi trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII.
- Đề xuất địa điểm, thời gian tổ chức phiên họp lần cuối Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức trước khi tổ chức Đại hội.
11. Giao Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Nam Định khẩn trương hoàn thiện, trình Ban Chỉ đạo phê duyệt kịch bản chương trình Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc Đại hội trên tinh thần trang trọng, ấn tượng, tiết kiệm, hiệu quả.
12. Đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động triển khai công việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảm bảo thực hiện kế hoạch đề ra.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành tham gia tổ chức Đại hội, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Tiểu ban và các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các Bộ, ngành: TC, QP, CA, KHĐT, GDĐT, YT, XD; TTTT; TƯĐ TNCSHCM;
- UBND, Sở VHTTDL các tỉnh/thành: Nam Định, Hà Nam, Hà Nội, Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Hoà Bình, Đà Nẵng, Khánh Hòa:
- Các thành viên BCĐ, BTC Đại hội;
- Các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Đại hội;
- Tổng cục Thể dục thể thao;
- Tổng cục Du lịch;
- Các Vụ, đơn vị thuộc Bộ;
- Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam;
- Lưu: VT, VP, TTH, 100b.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác