321 /TB-VP

TL.BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Khánh Hải tại cuộc họp Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ Nhất

Ngày 16 tháng 9 năm 2010, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ Nhất. Sau khi nghe Lãnh đạo Vụ Thi đua Khen thưởng, Thường trực Ban Tổ chức báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Lê Khánh Hải có ý kiến chỉ đạo:

1. Vụ Thi đua Khen thưởng:

- Hoàn thiện các dự thảo bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng của Bộ, bài kết luận và phát động thi đua của Bộ trưởng, các bài tham luận điểm và thông cáo báo chí của Đại hội.

- Xây dựng kịch bản chi tiết Đại hội Thi đua yêu nước của Bộ, chú ý phần khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc tại Đại hội.

- Phối hợp với Văn phòng Bộ biên tập nội dung tuyên truyền cho Đại hội và các gương mặt anh hùng, chiến sĩ thi đua và các điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Bộ.

2. Văn phòng Bộ: phối hợp với Vụ Thi đua Khen thưởng, Nhà hát lớn  chuẩn bị tốt công tác tuyên truyền và hậu cần phục vụ Đại hội.

3. Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam: Báo cáo Lãnh đạo Bộ makét triển lãm phong trào thi đua yêu nước của Bộ. Lưu ý hình ảnh của các tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc cần xin ý kiến Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ.

4. Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam: xây dựng chi tiết Chương trình nghệ thuật 30 phút trước giờ khai mạc Đại hội, báo cáo Lãnh đạo Bộ. Lưu ý lựa chọn các tiết mục mới, có ý nghĩa của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Báo Văn hóa, Báo Du lịch, Báo Thể thao Việt Nam và các tạp chí thuộc Bộ: Mở chuyên trang, chuyên mục giới thiệu các tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6. Về tiệc chiêu đãi và quà tặng cho đại biểu: đồng ý về nguyên tắc, giao Vụ Thi đua Khen thưởng đề xuất.

Các nội dung trên yêu cầu hoàn thành trước ngày 10/10/2010 để báo cáo Lãnh đạo Bộ cho ý kiến.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để b/c);

- Đảng ủy Bộ, Công đoàn Bộ

- Các Vụ: KHTC, TĐKT, TCCB;

- Trung tâm TLVHNTVN, Hãng phim TL&KH TW, Nhà hát lớn, Nhà hát CMN Việt Nam

- Các cơ quan báo chí thuộc Bộ

- Lưu: VT, VP(THTT), TTH.30

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác