3212 /BVHTTDL-TĐKT

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC, Nguyễn Danh Thái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Số: 3212 /BVHTTDL-TĐKT hướng dẫn khen thưởng năm 2009

CÔNG VĂN SỐ: 3212 /BVHTTDL-TĐKT  HƯỚNG DẪN KHEN THƯỞNG NĂM 2009

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục, Vụ và đơn vị trực thuộc Bộ;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Để tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn bình xét các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua (kèm theo tiền thưởng) như sau

I. Cờ thi đua của Chính phủ:

- Xét tặng cho 15 khối thi đua (mỗi khối được tặng 01 Cờ ) bao gồm các đơn vị thuộc Bộ: Khối các vụ; Khối các Cục; Khối Tổng cục và tương đương; Khối Trường đại học; Khối Trường cao đẳng; Khối Trường trung cấp; Khối các đơn vị điện ảnh; Khối các đơn vị nghệ thuật biểu diễn; Khối báo chí và Nhà xuất bản; Khối Bảo tàng; Khối đơn vị sự nghiệp; Khối doanh nghiệp Nhà nước (tặng 02 Cờ); Khối doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhà nước nắm giữ cổ phần trên 50% vốn điều lệ; Khối doanh nghiệp đã cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ cổ phần dưới 50% vốn điều lệ.

- Việc xét tặng Cờ thi đua Chính phủ cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thực hiện qua UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

II. Cờ thi đua xuất sắc của Bộ tặng cho đơn vị xếp thứ: nhất, nhì, ba trong khối, cụm thi đua.

- Các Khối thi đua Tổng cục và tương đương, Cục, Vụ: Cứ 3 đơn vị xét tặng 01 Cờ nhất (riêng các khối này không có Cờ nhì và ba);

Khối thi đua bao gồm các đơn vị thuộc Bộ, Cụm thi đua bao gồm các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch được xét như sau:

- Khối, cụm có 5 đơn vị: tặng 01 nhất, 01 nhì, 01 ba;

- Khối, cụm có từ 6 đến 9 đơn vị: tặng 01 nhất, 01 nhì, 02 ba;

- Khối, cụm có từ 10 đến 15 đơn vị: tặng 01 nhất, 02 nhì, 02 ba;

- Khối, cụm có từ 16 đơn vị trở lên: tặng 01 nhất, 03 nhì, 03 ba;

- Dành 04 Cờ (giá trị như Cờ tặng cho đơn vị xếp thứ nhất) để Tổng cục Thể dục Thể thao tặng cho đơn vị trực thuộc;

- Dành 02 Cờ (giá trị như Cờ tặng cho đơn vị xếp thứ nhất) để Tổng cục Du lịch tặng cho đơn vị trực thuộc.

III. Cờ thi đua xuất sắc của Bộ tặng cho các lĩnh vực hoạt động chuyên ngành:.

1. Tặng Cờ một đơn vị dẫn đầu khu vực trong lĩnh vực hoạt động chuyên ngành như : Thanh tra, Đào tạo, Thư viện, Nghệ thuật biểu diễn, Bảo tồn-Bảo tàng; Điện ảnh; Văn hóa Thông tin cơ sở (Đội Thông tin lưu động cấp huyện và Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Triển lãm hoặc Nhà văn hóa trung tâm cấp tỉnh); các doanh nghiệp Lữ hành quốc tế; Khách sạn từ 3 đến 5 sao và resort.

63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được chia làm 3 khu vực:

+ Khu vực các tỉnh Miền núi phía Bắc và các tỉnh Tây nguyên gồm: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Bắc Giang, Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn, Lào Cai, Sơn La, Hoà Bình, Phú Thọ, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum;

+ Khu vực các tỉnh đồng bằng Trung du Bắc bộ và Duyên Hải miền Trung gồm; Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nam Định, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận;

+ Khu vực các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam bộ gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần thơ, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa –Vũng Tàu, Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, Kiên Giang, Hậu giang, Trà Vinh, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng;

2. Tặng Cờ cho :

- 01 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đào tạo thuộc bộ, ngành khác

- 01 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thư viện thuộc bộ, ngành khác ;

- 01 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc bộ, ngành khác;

- 01 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Bảo tồn-Bảo tàng thuộc bộ. ngành khác và 01 đơn vị quản lý di sản , di tích được UNESCO công nhận.

- 03 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Thể dục, Thể thao thuộc Bộ Công An, Quốc phòng và Giáo dục và Đào tạo hoặc tập thể trực thuộc Bộ Công An, Quốc phòng, Giáo dục và Đào tạo.

Lưu ý:

- Đơn vị có thành tích tiêu biểu, xuất sắc thì đề nghị tặng Cờ, không nhất thiết phải tặng đủ số lượng Cờ nếu chưa đảm bảo đủ tiêu chuẩn, thành tích.

- Tổng cục, Cục, Vụ chức năng chịu trách nhiệm chọn đơn vị chuyên ngành thuộc mình quản lý để trình Bộ Quyết định tặng Cờ (Tổng cục, Cục có trách nhiệm chi tiền thưởng), Hồ sơ trình khen phải có công văn thỏa thuận, đồng đề nghị giữa Tổng cục, Cục, Vụ chuyên ngành với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố, Bộ, ngành quản lý đơn vị để trình Bộ trưởng Quyết định (qua Vụ Thi đua-Khen thưởng).

IV. Cờ thi đua xuất sắc của Bộ tặng cho huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là huyện) do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Bộ trưởng Quyết định khen thưởng (qua Vụ Thi đua-Khen thưởng).

- Đối với các tỉnh, thành phố có dưới 10 huyện thì được chọn 1 đơn vị tiêu biểu, xuất sắc để tặng Cờ.

- Đối với các tỉnh, thành phố có từ 11-15 huyện thì được chọn 2 đơn vị tiêu, biểu xuất sắc để tặng Cờ.

- Đối với các tỉnh, thành phố có từ 16 huyện trở lên thì được chọn 3 đơn vị tiêu biểu, xuất sắc để tặng Cờ. Riêng thành phố Hà Nội được chọn 4 đơn vị tiêu biểu, xuất sắc để tặng Cờ

V. Bằng khen của Bộ trưởng tặng cho các đối tượng sau:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không được tặng Cờ trong cụm thi đua.

- Đối với tập thể, cá nhân cơ quan, đơn vị thuộc Bộ việc xét tặng Bằng khen thực hiện theo tiêu chuẩn, quy định tại Quy chế Thi đua-Khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Bộ trưởng Quyết định tặng Bằng khen (qua Vụ Thi đua-Khen thưởng):

+ Mỗi huyện: chọn 01 xã, phường, thị trấn (gọi tắt là xã).

+ Mỗi tỉnh: chọn 01 đơn vị ngoài ngành.

+ Mỗi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: chọn 02 tập thể nhỏ và 01 cá nhân trực thuộc khối văn phòng Sở và chọn 03 tập thể, 02 cá nhân thuộc các đơn vị cơ sở trong ngành và các huyện, xã,.

VI. Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc tặng cho các đối tượng sau:

- Các đơn vị thuộc Bộ không được tặng Cờ.

- Đối với các tập thể thuộc đơn vị trực thuộc Bộ việc xét công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” thực hiện theo tiêu chuẩn quy định tại Quy chế Thi đua-Khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)..

Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nghiêm túc quy định trên để Công tác Tổng kết Thi đua - Khen thưởng năm 2009 đạt kết quả tốt. Hồ sơ khen thưởng gửi về Bộ (qua Vụ thi đua-Khen thưởng) trước ngày 20 tháng 11 năm 2009./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban TĐKT TW;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Hội đồng TĐKT Bộ;

- Lưu: VT, TĐKT, NBV.300.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác