3216/BVHTTDL-VP

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, giai đoạn nước rút

Kính gửi:…………

Vịnh Hạ Long của Việt Nam đã lọt vào vòng chung kết với 27 địa danh khác trên thế giới để bầu chọn ra 07 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới do tổ chức New Open World phát động từ năm 2007, ngày 11/11/2011New Open World sẽ công bố 07 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Nhằm tiếp tục quảng bá, tuyên truyền, thu hút phiếu bầu chọn dành cho Vịnh Hạ Long trong giai đoạn nước rút; Thực hiện sự phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 04 tháng 10  năm 2011 Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định số 316/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức tuyên truyền, quảng bá bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới tại các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường tạo điều kiện, phối hợp cùng Bộ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá và vận động cán bộ, giáo viên, học sinh của Trường bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Nhà trường./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, BCĐ, TN (15).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác