3217/BVHTTDL-BCĐ

KTTBCĐ, PTB, Lê Thị Phượng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn về phòng chống tác hại thuốc lá

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng chống tác hại thuốc lá trong ngành văn hoá, thể thao và du lịch tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ ngày 11/10 đến 13/10/2011.

Nội dung của Hội nghị gồm phổ biến về tác hại thuốc lá, công tác phòng chống tác hại thuốc lá; các văn bản pháp luật và tình hình triển khai các văn bản pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá; kế hoạch của Bộ về công tác phòng, chống tác hại thuốc lá. Đối tượng tham dự gồm lãnh đạo Sở, lãnh đạo, chuyên viên các phòng quản lý nghiệp vụ và lãnh đạo phòng văn hoá quận, huyện, thị xã.

Để Hội nghị có chất lượng, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tạo điều kiện hỗ trợ liên hệ để các đại biểu tham dự Hội nghị đi khảo sát thực tế tình hình triển khai thực hiện các quy định về phòng chống tác hại thuốc lá vào ngày 13/10/2011 tại các địa điểm sau: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu; Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Trung tâm văn hoá, thể thao thành phố Vũng Tàu; Uỷ ban nhân dân thị xã Bà Rịa; Trung tâm văn hoá, thể thao thị xã Bà Rịa.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

-Lưu: VT, BCĐ, H7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác