3235/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ 10 nhà cổ thuộc di tích làng cổ ở Đường Lâm, thành phố Hà Nội.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1619/VHTTDL-QLDS ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề nghị thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo 10 ngôi nhà cổ, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích nhà cổ Đường Lâm, bao gồm các ngôi nhà: nhà ông Phan Văn Hành, Nguyễn Trọng Huyền, Bùi Tiến Sủng, Kiều Anh Ban, Phan Văn Thu, Phan Văn Lân, Nguyễn Ngọc Lê; nhà bà Hà Thị Điềm, Hà Thị Xuân, Nguyễn Thị Gan. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn để sau:

- Nhà bà Hà Thị Điềm: Tu bổ nguyên trạng đấu nắm cơm và vẽ ghi đầy đủ cấu tạo bờ nóc trước khi hạ giải để phục vụ việc phục hồi.

- Nhà ông Nguyễn Trọng Huyền: Giữ nguyên cửa đi hiện có tại vị trí trục 3/QD. Tu bổ nguyên trạng cửa sổ S1.

1 - Nhà ông Bùi Tiến Sủng: Tu bổ nguyên trạng tường tại vị trí trục 3/B-C, 8/B-C và tu bổ nguyên trạng đấu nắm cơm hiện có.

- Nhà ông Kiều Anh Ban: Chỉ thay mới cửa đi trục E/2-3, E/6-7 khi có đủ cơ sở khoa học. Tu bổ nguyên trạng đấu nắm cơm phía hữu, đấu nắm cơm bên tả phục hồi theo mẫu đấu nắm cơm hiện còn. Điều chỉnh lại tên gọi vị trí của từng cánh cửa trong bản vẽ cửa cho phù hợp với vị trí cứa trên bản vẽ mặt bằng công trình.

- Nhà bà Hà Thị Xuân: Cần khảo sát, phân tích kỹ hiện trạng và điều tra thêm ý kiếp của chủ nhà nhằm làm rõ lịch sử cửa đi Đ1 và cửa đi Đ6 để có đủ cơ sở quyết định loại bỏ cửa đi Đ6, phục hồi cửa đi Đ1. Tu bổ nguyên trạng đấu nắm cơm và cánh phong.

- Nhà ông Phan Văn Thu: Điều chỉnh lại kích thước gạch Bát lát nền đứng với chủng loại gạch Bát lát nền hiện có.

- Nhà ông Phan Văn Lân: Nghiên cứu hệ thống lỗ mộng trên hàng cột hiên để có cơ sở phục hôi hệ thống cửa đi, nhất là cao độ ngưỡng cửa.

- Nhà bà Nguyễn Ngọc Lê: Tu bổ nguyên trạng đấu nắm cơm hiện có.

- Hồ sơ cần bổ sung phương án gia cố chân cột cho 10 ngôi nhà, trong đó chỉ tiến hành gia cố các bộ tại từng chân cột để bảo vệ nền nhà lát gạch. Tham khảo mẫu đấu nắm cơm và bờ nóc nhà chính nhà bà Hà Thị Điềm để phục hồi đấu nắm cơm trên nóc nhà ông Phan Văn Hành và nhà ông Phan Văn Thu. Chỉ những ngôi nhà xây đá ong có trát vữa mặt ngoài, khi tu bổ mới trát phục hồi. Gỗ xoan đưa vào tu bổ phải được chọn lựa kỹ càng để đảm bảo chất lượng.

- Nghiên cứu quy mô các ngôi nhà cổ hiện có trong làng Đường Lâm để thiết kế một số mẫu nhà bao che điển hình, đồng thời nghiên cứu thêm phương án phân chia giai đoạn tu bổ 10 ngôi nhà để có phương án luân chuyển, tái sử dựng nhà bao che nhằm tiết kiệm vốn đầu tư.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cần chỉ đạo chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật sau đó phê duyệt theo thẩm quyền. Chủ đầu tư cần tổ chức đánh giá, phân loại để tái sử dựng tối đa các cấu kiện kiến trúc gỗ, chân tảng, ngói lớp còn khả năng sử dụng ngay sau khi hạ giải công trình./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (2b), TĐT.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác