3237 /QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Chương trình Tổ chức Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013

(Ban hành theo Quyết định số 3237 /QĐ-BVHTTDL ngày 24  tháng 8  năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU          

I. MỤC ĐÍCH

Các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013 (sau đây gọi tắt là Năm Du lịch quốc gia 2013) được tổ chức gắn liền với quá trình triển khai chương trình phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng, thành phố Hải Phòng và cả nước, góp phần thực hiện mục tiêu của ngành Du lịch, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và nâng cao vị thế của ngành Du lịch Việt Nam trên trường quốc tế nói chung và quảng bá, giới thiệu hình ảnh, nâng cao vị thế, uy tín của Hải Phòng nói riêng trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế; tạo cú hích trong xây dựng thương hiệu, phát triển du lịch của thành phố, thúc đẩy nhiều ngành khác phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng và các tỉnh, thành phố hưởng ứng sự kiện này.

Năm Du lịch quốc gia 2013 là cơ hội tốt để xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch chủ lực mang đậm bản sắc văn hóa và thiên nhiên rừng - biển - đảo của thành phố Hải Phòng và các địa phương khu vực đồng bằng sông Hồng; đồng thời là cuộc vận động lớn của thành phố Hải Phòng góp phần tạo sự đồng thuận, làm chuyển biến nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân về vị trí, vai trò của ngành Du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội.

II. YÊU CẦU

Năm Du lịch quốc gia 2013 là sự kiện quan trọng của quốc gia, khu vực đồng bằng sông Hồng và thành phố Hải Phòng, cần có sự chỉ đạo, hỗ trợ của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Ban, Bộ, ngành liên quan của Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các tỉnh/thành trong khu vực; sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các Sở, Ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương; sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân thành phố Hải Phòng và các tỉnh/thành khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Năm Du lịch quốc gia 2013 cần thể hiện rõ bản sắc thành phố Hải Phòng gắn với dòng chảy văn hoá sông Hồng qua các chuỗi sự kiện có nội dung sâu sắc, hấp dẫn, được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, liên kết chặt chẽ với các hoạt động của ngành và các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Các nội dung hoạt động phải bám sát vào chủ đề của Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013. Mỗi hoạt động được tổ chức phải được xây dựng kịch bản, chương trình, kế hoạch cụ thể, xác định thời gian, địa điểm, cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện, đối tượng tham gia... Mặt khác, việc tổ chức các sự kiện cần được chú trọng mở rộng trong không gian liên kết giữa các tỉnh/thành khu vực Đồng bằng sông Hồng trên cơ sở bàn bạc, thống nhất các nội dung chọn lọc, đặc trưng riêng của các địa phương để đưa vào chương trình.

Trong quá trình triển khai Năm Du lịch quốc gia 2013, cần làm tốt công tác xã hội hóa; ưu tiên tổ chức các hoạt động có tính chất điểm nhấn, hấp dẫn, có sức lan tỏa rộng, đảm bảo tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí; tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan truyền thông, báo chí để tích cực tuyên truyền, quảng bá các sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2013 và những sản phẩm du lịch đặc trưng của Hải Phòng, khu vực và cả nước; tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, quản lý tốt để nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch, tạo điều kiện thuận lợi, làm hài lòng du khách; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ môi trường.

B. QUY MÔ TỔ CHỨC

1. Tên gọi: “Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013”

2. Chủ đề: Văn minh Sông Hồng - Tên tiếng Anh: The Hong river Civilization

3. Thời gian tổ chức: Năm Du lịch quốc gia 2013 diễn ra trong suốt cả năm 2013, trong đó:

- Lễ Công bố tổ chức vào tháng 01/2013;

- Tuần Văn hóa - Du lịch Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013 (tổ chức vào ngày 11/5/2013 nhân kỷ niệm 58 năm - Ngày Giải phóng thành phố Hải Phòng);

- Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2013 tổ chức vào dịp cuối năm.

4. Địa điểm tổ chức: Các chương trình, sự kiện, hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2013 được tổ chức rộng khắp tại các địa phương thuộc các tỉnh/thành trong khu vực Đồng bằng sông Hồng, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Vĩnh Phúc và một số tỉnh lân cận: Phú Thọ, Bắc Giang. Riêng tại địa bàn thành phố Hải Phòng, các hoạt động cao trào, tập trung tại khu vực trung tâm thành phố và 02 trọng điểm du lịch Đồ Sơn, Cát Bà.

C. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

I. CÁC HOẠT ĐỘNG DO BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CHỈ ĐẠO HOẶC PHỐI HỢP VỚI CÁC BỘ, NGÀNH TỔ CHỨC

1. Phát động cuộc thi nhiếp ảnh toàn quốc chủ đề: Khám phá văn minh sông Hồng

- Thời gian: Phát động từ tháng 02/2013 và tổng kết, trao giải vào tháng 5/2013;

- Địa điểm: Tổng kết, trao giải tại thành phố Hải Phòng;

- Cơ quan chủ trì: Cục Văn hóa cơ sở.

2. Triển lãm tranh cổ động đường phố với các chủ đề (nông thôn mới, các ngày kỷ niệm của thành phố Hải Phòng, biển đảo) chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2013

- Thời gian: Từ 30/4/2013 - đến hết tháng 5/2013;

- Địa điểm: Thành phố Hải Phòng;

- Cơ quan chủ trì: Cục Văn hóa cơ sở.

3. Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc

- Thời gian: Dự kiến tháng 5/2013;

- Địa điểm: Thành phố Hải Phòng;

- Cơ quan chủ trì: Cục Mỹ thuật nhiếp ảnh và Triển lãm.

4. Giải vô địch trẻ Judo

- Thời gian: Dự kiến tháng 5 - 6/2013;

-  Địa điểm: Thành phố Hải Phòng;

-  Cơ quan chủ trì: Tổng cục Thể dục thể thao.

5. Liên hoan Ẩm thực Đồng bằng sông Hồng

- Thời gian: Tháng 6/2013;

- Địa điểm: Thành phố Hải Phòng;

- Cơ quan chủ trì: Tổng cục Du lịch.

6. Chương trình xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng Đồng bằng sông Hồng

- Thời gian: Từ tháng 10/2012 đến hết năm 2013;

- Địa điểm: Các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Hồng;

- Cơ quan chủ trì: Tổng cục Du lịch.

7. Tuần lễ phim chào mừng Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013

- Thời gian: Tháng 6/2013;

- Địa điểm: Thành phố Hải Phòng;

- Cơ quan chủ trì: Cục Điện ảnh.

8. Giải vô địch bóng chuyền bãi biển

- Thời gian: Dự kiến tháng 6 - 8/2013;

- Địa điểm: Thành phố Hải Phòng;

- Cơ quan chủ trì: Tổng cục Thể dục thể thao.

9. Giải Bóng chuyền nữ quốc tế cúp VTV lần thứ VII

- Thời gian: Tháng 7/2013;

- Địa điểm: Thành phố Hải Phòng;

- Cơ quan chủ trì: Đài truyền hình Việt Nam.

10. Chung kết Liên hoan tiếng hát truyền hình (Giải Sao mai 2013)

- Thời gian: Tháng 8/2013;

- Địa điểm: Thành phố Hải Phòng;

- Cơ quan chủ trì: Đài truyền hình Việt Nam.

11. Liên hoan nghệ thuật quần chúng Đồng bằng sông Hồng 2013

- Thời gian: Tháng 8/2013;

- Địa điểm: Thành phố Hải Phòng;

- Cơ quan chủ trì: Cục Văn hóa cơ sở.

12. Giải Vô địch Quyền anh

- Thời gian: Dự kiến tháng 8/2013;

- Địa điểm: Thành phố Hải Phòng;

- Cơ quan chủ trì: Tổng cục Thể dục thể thao.

13. Giải Câu cá

- Thời gian: Dự kiến tháng 8/2013;

- Địa điểm: Thành phố Hải Phòng;

- Cơ quản chủ trì: Tổng cục Thể dục thể thao.

14. Chung kết Cuộc thi Hướng dẫn viên giỏi toàn quốc

- Thời gian: Dự kiến tháng 9 - 10/2013;

- Địa điểm: Thành phố Hải Phòng;

- Cơ quan chủ trì: Tổng cục Du lịch.

15. Cuộc thi Lễ tân khách sạn giỏi toàn quốc 2013

- Thời gian: Dự kiến tháng 9 - 10/2013;

- Địa điểm: Thành phố Hải Phòng;

- Cơ quan chủ trì: Tổng cục Du lịch.

16. Tổ chức Trại sáng tác nhiếp ảnh với chủ đề: “Biển đảo quê hương”

- Thời gian: Dự kiến tháng  9/2013;

- Địa điểm: Thành phố Hải Phòng;

- Cơ quan chủ trì: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

17. Tổ chức Liên hoan Chèo chuyên nghiệp toàn quốc 2013

- Thời gian: Dự kiến tháng 10/2013;

- Địa điểm: Thành phố Hải Phòng;

- Cơ quan chủ trì: Cục Nghệ thuật biểu diễn.

18. Giải bóng đá vòng chung kết U21 quốc gia Báo Thanh Niên

- Thời gian: Dự kiến tháng 10/2013;

- Địa điểm: Thành phố Hải Phòng;

- Cơ quan chủ trì: Tổng cục Thể dục thể thao.

19. Giải vô địch Thể dục Aerobic

- Thời gian: Dự kiến tháng 10/2013;

- Địa điểm: Thành phố Hải Phòng;

- Cơ quan chủ trì: Tổng cục Thể dục thể thao.

20. Hội chợ triển lãm hàng xuất khẩu vùng Duyên Hải Bắc Bộ - Hải Phòng 2013

- Thời gian: Dự kiến tháng 10/2013;

- Địa điểm: Thành phố Hải Phòng;

- Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương.

21. Giải vô địch quốc gia thể dục thể hình

- Thời gian: Dự kiến tháng 10 - 11/2013;

- Địa điểm: Thành phố Hải Phòng;

- Cơ quan chủ trì: Tổng cục Thể dục thể thao.

22. Giải vô địch quốc gia Cử tạ

- Thời gian: Dự kiến tháng 10/2013;

- Địa điểm: Thành phố Hải Phòng;

- Cơ quan chủ trì: Tổng cục Thể dục thể thao.

23. Hoạt động Hợp tác quốc tế

- Thông qua các hoạt động trong “Năm Việt Nam tại Nhật Bản”, “Năm Việt Nam tại Pháp” để quảng bá, xúc tiến gắn với hình ảnh thành phố Hải Phòng và chủ đề Năm Du lịch quốc gia 2013;

- Mời đoàn cấp Bộ trưởng một số nước tham dự Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia và một số hoạt động phù hợp;

Thời gian: Triển khai từ năm 2012 để đăng ký lịch;

- Mời đại sứ các nước, đại diện ngoại giao đoàn tại Hà Nội tham dự Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia  2013 và một số hoạt động phù hợp.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TỔ CHỨC

1. Lễ Công bố Năm Du lịch quốc gia 2013

- Thời gian: Trong tháng 1/2013;

- Địa điểm: Quảng trường Nhà hát Thành phố.

- Cơ quan chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng.

2. Sưu tầm và xuất bản ấn phẩm quà tặng

- Sưu tầm, tuyển chọn và xuất bản Tuyển tập thơ về Thành phố Hải Phòng và hoa Phượng;

- Sưu tầm, tuyển chọn và xuất bản Tuyển tập các ca khúc về thành phố Hải Phòng và hoa Phượng;

- Thời gian: Từ tháng 01/2013;

- Cơ quan chỉ đạo: Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng;

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật.

3. Lễ hội Du xuân Hải Phòng

Lễ hội Du xuân Hải Phòng là hoạt động mở màn cho chuỗi các sự kiện của Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013, với điểm nhấn là: Lễ hội kỷ niệm 427 năm Ngày Mất của Danh nhân Văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo); Lễ hội Dương Kinh tại Khu di tích Vương Triều Nhà Mạc (huyện Kiến Thuỵ); Lễ hội Đền Nghè - Nữ tướng Lê Chân (quận Lê Chân); Lễ hội Núi Voi (huyện An Lão); Lễ hội Từ Lương Xâm (quận Hải An), lễ hội truyền thống Tràng Kênh - Bạch Đằng (huyện Thủy Nguyên) và một số lễ hội đầu năm đặc sắc tại các quận, huyện của Hải Phòng.      

- Thời gian: Từ tháng 2 - 4/2013;

- Cơ quan chỉ đạo: Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng;

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện.

4. Lễ hội làng Cá Cát Bà

- Gồm chuỗi các sự kiện: Lễ hội làng Cá Cát Bà, thăm Vườn Quốc gia, du lịch khám phá Vịnh Lan Hạ, đua thuyền rồng trên biển, hội thảo về Khu Dự trữ sinh quyển thế giới, hội thảo toàn quốc về du lịch lữ hành, du lịch cộng đồng tại xã Việt Hải - Cát Bà…

- Thời gian: Tháng 3 - 4/2013;

- Cơ quan chỉ đạo: Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân huyện Cát Hải.

5. Khai trương Du lịch Đồ Sơn - “Đồ Sơn biển gọi”

- Thời gian: Tháng 4/2013;

- Cơ quan chỉ đạo: Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng;

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, Uỷ ban nhân dân quận Đồ Sơn.

6. Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013

- Thời gian: Ngày 11/5 (Ngày Giải phóng thành phố Hải Phòng);

- Cơ quan chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;

- Cơ quan thực hiện: Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Tổng cục Du lịch, Cục Nghệ thuật biểu diễn và các tỉnh/thành trong nước, quốc tế.

7. Triển lãm ảnh đẹp tiêu biểu về đất và người của các tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Hồng; Bảo tàng Hải Phòng trưng bày chuyên đề: Văn minh sông Hồng

- Thời gian: Tháng 5 - 6/2013;

- Cơ quan chỉ đạo: Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng;

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng và các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

8. Hội nghị thế giới về khoa học hệ thống ISSS Hải Phòng 2013

- Thời gian: Tháng 6/2013;

- Cơ quan thực hiện: Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

9. Lễ hội Chọi Trâu Đồ Sơn

- Thời gian: Tháng 8 - 9/2013;

- Cơ quan chỉ đạo: Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng;

- Cơ quan thực hiện: Uỷ ban nhân dân quận Đồ Sơn và Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Hải Phòng.

10. Tổ chức các hội thảo về liên kết phát triển vùng du lịch trong các tỉnh đồng bằng sông Hồng

- Thời gian: Tháng 10/2013;

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng;

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng.

11. Triển lãm Làng nghề truyền thống và đồ lưu niệm Hải Phòng

- Thời gian: Tháng 12/2013;

- Cơ quan chỉ đạo: Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng;

- Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương Hải Phòng, Liên minh hợp tác xã các tỉnh, thành phố.

12. Lễ Bế mạc - Tổng kết Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013; Bàn giao cờ luân lưu tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014 cho tỉnh Lâm Đồng

- Thời gian: Cuối tháng 12/2013;

- Cơ quan chủ trì: Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng;

- Cơ quan phối hợp: Tổng cục Du lịch, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (đơn vị nhận bàn giao đăng cai tổ chức);

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DO CÁC TỈNH/THÀNH TRONG KHU VỰC TỔ CHỨC

1. Tháng 2/2013

- Lễ hội Du lịch Chùa Hương do thành phố Hà Nội tổ chức từ ngày 15/2 - tháng 4/2013;

- Chương trình về miền Quan họ do tỉnh Bắc Ninh tổ chức;

- Lễ hội Đa Hòa - Dạ Trạch do tỉnh Hưng Yên tổ chức;

- Lễ hội Côn Sơn do tỉnh Hải Dương tổ chức;

- Lễ hội chùa Bái Đính do tỉnh Ninh Bình tổ chức từ ngày 15/2 - 9/5/2013;

- Lễ hội Tiên Công do tỉnh Quảng Ninh tổ chức diễn ra vào ngày 15, 16/2/2013 tại Miếu Tiên Công;

- Lễ hội Tịch Điền do tỉnh Hà Nam tổ chức vào ngày 16/2/2013;

- Trưng bày cổ vật, sinh vật cảnh và làng nghề do tỉnh Nam Định tổ chức vào ngày 15 - 18/2/2013;

- Hội xuân Yên Tử do tỉnh Quảng Ninh tổ chức từ ngày 19/2/2013;

- Lễ hội Đền Trần do tỉnh Thái Bình tổ chức vào ngày 22/2/2013;

- Lễ Phát lương Đền Trần Thương do tỉnh Hà Nam tổ chức ngày 23/2/2013.

2. Tháng 3

- Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức từ ngày 23/3 - 25/3/2013 gồm: Lễ hội Tây Thiên Xuân Quý Tỵ 2013 tổ chức tại Đền Thượng Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo; Đại Lễ uống nước nhớ nguồn tổ chức tại xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch; Lễ hội đường phố và Liên hoan hát văn, hát chầu văn 10 tỉnh Đồng bằng sông Hồng tổ chức tại thành phố Vĩnh Yên;

- Giải đua thuyền Rồng Hạ Long - Cát Bà mở rộng trong dịp Khai trương Du lịch Cát Bà ngày 31/3/2013 do tỉnh Quảng Ninh tổ chức;

- Giải đua thuyền trải hoặc giải Bơi vượt sông Bạch Đằng Hải Phòng - Quảng Ninh mở rộng lần thứ nhất 2013 do tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

3. Tháng 4

- Lễ hội Phủ Dầy do tỉnh Nam Định tổ chức từ ngày 12 - 17/4/2013;

- Lễ hội Cố Đô Hoa Lư do tỉnh Ninh Bình tổ chức từ ngày 17 - 19/4/2013;

Khai mạc các lễ hội dân gian phố Hiến do tỉnh Hưng Yên tổ chức vào tháng 4 - 5/2013;

- Lễ hội Đền Đô do tỉnh Bắc Ninh tổ chức vào tháng 4 - 5/2013;

- Chương trình Du lịch Làng gốm cổ Chu Đậu do tỉnh Hải Dương tổ chức vào tháng 4 - 5/2013;

- Hội chợ Du lịch quốc tế Hà Nội - 2013 do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Thành phố Hà Nội tổ chức vào tháng 4/2013;

- Lễ hội Đền Trần do tỉnh Ninh Bình tổ chức;

4. Tháng 5

- Lễ hội Du lịch Hạ Long (Carnaval Hạ Long) do tỉnh Quảng Ninh tổ chức vào ngày 30/4/2013 và 01/5/2013;

- Hội thi diều sáo Đồng bằng sông Hồng và Khai trương mùa du lịch biển Nam Định do tỉnh Nam Định tổ chức.

5. Tháng 6

- Tổ chức Hội nghị quốc tế về Phật giáo gắn với phát triển du lịch bền vững và hoạt động khảo sát sản phẩm du lịch tâm linh tại Hải Phòng và một số tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Hồng do tỉnh Ninh Bình tổ chức;

- Lễ Đền Lảnh Giang (thờ Quan Lớn Đệ Tam) do tỉnh Hà Nam tổ chức vào tháng 6/2013.

6. Tháng 7

- Lễ hội truyền thống Vân Đồn tại đình Quan Lạn do tỉnh Quảng Ninh tổ chức vào tháng 7/2013;

- Chương trình Hè biển Cồn Vành do tỉnh Thái Bình tổ chức vào tháng 7/2013.

7. Tháng 8

- Triển lãm sắc màu làng nghề miền quan họ do tỉnh Bắc Ninh tổ chức vào tháng 8/2013.

8. Tháng 9

- Lễ hội Kiếp Bạc do tỉnh Hải Dương tổ chức;

- Lễ hội truyền thống Trần Hưng Đạo do tỉnh Nam Định tổ chức từ ngày 20/9 - 24/9/2013.

9. Tháng 10

- Liên hoan du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng sông Hồng 2013 do Thành phố Hà Nội tổ chức vào tháng 10/2013;

- Ngày hội truyền thống văn hóa, thể thao Thái Bình do tỉnh Thái Bình tổ chức vào ngày 14/10/2013.

10. Tháng 11

Lễ hội về nguồn tại đền thờ Chu Văn An do tỉnh Hải Dương tổ chức vào ngày 26/11/2013.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG QUỐC TẾ

1. Trong khuôn khổ Năm Pháp tại Việt Nam và Năm Việt Nam tại Pháp - 2013, thành phố Hải Phòng có kế hoạch tham gia, phối hợp cùng các bộ ngành đưa một số hoạt động tổ chức tại Hải Phòng. Trên cơ sở đó, khách mời quốc tế đặc biệt của Năm Du lịch quốc gia 2013 dự kiến, đề xuất là Bộ trưởng phụ trách về du lịch của Cộng hòa Pháp. Đồng thời, những hoạt động của Năm Pháp tại Việt Nam phù hợp với Năm Du lịch quốc gia 2013 sẽ lồng ghép để phối hợp tổ chức.

2. Thành phố Hải Phòng chủ động đề nghị một số tổ chức quốc tế, thành phố kết nghĩa tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch, quảng bá xúc tiến cho Năm Du lịch quốc gia 2013, bao gồm: Brest (Pháp), Kitakyushu (Nhật Bản), Incheon (Hàn Quốc), Saint Petersburg (Nga), Thiên Tân, Nam Ninh/Quảng Tây, Thâm Quyến, Bắc Hải (Trung Quốc), Queensland (Úc), Seatle (Mỹ), Vladivostock (Nga)… và các hoạt động quốc tế có liên quan.

3. Đề nghị các nước thành viên trong các tổ chức: Tổ chức xúc tiến thương mại Tourism Promotion Organization (TPO), Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng, Mạng lưới khu vực các chính quyền địa phương quản lý dân cư (Citynet), UNESCO… tham gia, hỗ trợ công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến và tham dự Năm Du lịch quốc gia 2013.

4. Thông qua các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam tuyên truyền, đưa tin trên hệ thống mạng thông tin của nước bạn và hỗ trợ mời các doanh nghiệp du lịch tham gia một số sự kiện, hoạt động quốc tế.

D. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách Trung ương, kinh phí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nguồn kinh phí Chương trình hành động quốc gia về du lịch, Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2013, Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá hỗ trợ thành phố Hải Phòng và các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng thực hiện một số dự án văn hoá, thể thao và du lịch trọng điểm; các sự kiện, hoạt động tiêu biểu và công tác tổ chức phát triển sản phẩm du lịch của Năm Du lịch quốc gia 2013.

2. Ngân sách của thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác chuẩn bị và cùng các nguồn kinh phí khác tổ chức các sự kiện của địa phương.

3. Kinh phí tổ chức hoạt động tại các tỉnh, thành phố hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2013 tại địa phương và Hải Phòng do ngân sách của các tỉnh, thành phố tự cân đối, bố trí.

4. Nguồn kinh phí xã hội hoá: Phải được quan tâm đẩy mạnh, nhằm huy động các nguồn lực xã hội cho sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2013, xây dựng sản phẩm du lịch, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng các dịch vụ, đặc biệt từ các tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế tham gia.

E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2013

Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia khu vực Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013 được thành lập theo Quyết định số: 816/QĐ-BVHTTDL, ngày 5 tháng 3 năm 2012; Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo là Tổng cục Du lịch.

2. Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2013

Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia khu vực Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013 được thành lập theo Quyết định số: 817/QĐ-BVHTTDL, ngày 5 tháng 3 năm 2012 và Quyết định số: 1670/QĐ-BVHTTDL ngày 4 tháng 5 năm 2012 bổ sung thành viên Ban Tổ chức. Cơ quan thường trực của Ban Tổ chức là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng.

3. Các tiểu ban

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng - Trưởng Ban Tổ chức thành lập 05 Tiểu ban chuyên môn và Tổ giúp việc Ban Tổ chức, gồm:

+ Tiểu ban Nội dung;

+ Tiểu ban Tuyên truyền - Quảng bá;

+ Tiểu ban Tài chính - Vận động tài trợ;

+ Tiểu ban Hậu cần - Lễ tân;

+ Tiểu ban An ninh - Y tế - Môi trường;

+ Tổ Giúp việc Ban Tổ chức đặt tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng.

F. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Tổng cục Du lịch là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2013: Chịu trách nhiệm chỉ đạo về công tác chuyên môn, hướng dẫn Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2013; làm đầu mối liên hệ với các cơ quan Trung ương và các tỉnh/thành; thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2013 giao.

2. Các đơn vị có liên quan của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Chủ trì tổ chức và hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp các hoạt động theo lĩnh vực mình quản lý; phối hợp với Tổng cục Du lịch, các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2013; chủ trì hoặc phối hợp xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí tổ chức các hoạt động đã được phân công; thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2013 giao.

3. Thành phố Hải Phòng

- Uỷ ban nhân dân thành phố: Chủ trì thực hiện các hoạt động do thành phố tổ chức; tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2013 và các chương trình quan trọng khác; phối hợp với các cơ quan Trung ương, các tỉnh/thành tổ chức các nội dung, kế hoạch đã được Ban Chỉ đạo thông qua trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Cơ quan thường trực Ban Tổ chức; chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn, chủ trì hoặc phối hợp với sở, ban, ngành, các địa phương, các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai các sự kiện, hoạt động do thành phố Hải Phòng tổ chức; chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban Tổ chức; tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố - Trưởng Ban Tổ chức điều hành thực hiện Kế hoạch tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2013.

4. Các tỉnh/thành khu vực Đồng bằng sông Hồng: Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành thành lập Ban Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2013; ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động sự kiện tại địa phương mình và tham gia các hoạt động tổ chức tại thành phố Hải Phòng.

5. Các cơ quan, đơn vị, địa phương: Chủ trì tổ chức các hoạt động trong Chương trình này có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, dự kiến kinh phí trình cơ quan cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền và thông báo cho cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Tổng cục Du lịch) và Thường trực Ban Tổ chức (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng) trong tháng 9/2012 để bố trí nguồn ngân sách năm 2012 và đưa vào kế hoạch ngân sách năm 2013.

6. Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2013: Có trách nhiệm ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những nội dung cần thay đổi, bổ sung, Thường trực Ban Tổ chức có trách nhiệm báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo để xem xét quyết định hoặc báo cáo trong các cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác