325/TB-VP

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 325/TB-VP ngày 01 tháng 8 năm 2013 Kết luận của Bộ trưởng về Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu và Dự án đầu tư xây dựng Nhà hát Sông Hương Học viện Âm nhạc Huế

Ngày 12 tháng 7 năm 2013, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh chủ trì cuộc họp nghe các đơn vị báo cáo về Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu và Dự án đầu tư xây dựng Nhà hát Sông Hương Học viện Âm nhạc Huế. Dự họp có đại diện Tổng cục Du lịch, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Đào tạo và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe các Chủ đầu tư (Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu, Học viện Âm nhạc Huế) báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Bộ trưởng Kết luận:

1. Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu:

- Chủ đầu tư làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm rõ phương án tổng thể đền bù giải phóng mặt bằng của dự án. Đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng nhằm tạo điều kiện xây dựng cơ sở vật chất của Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực du lịch của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng và khu vực nói chung.

- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về cơ bản thống nhất nội dung Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu. Tuy nhiên, Chủ đầu tư cần phân kỳ đầu tư và có giải pháp về vốn đầu tư. Trong đó, xác định các hạng mục của dự án sử dụng nguồn Ngân sách nhà nước (Hạ tầng kỹ thuật, cổng tường rào, nhà học lý thuyết, nhà học thực hành, thư viện, nhà giáo dục thể chất) và một số hạng mục để kêu gọi đầu tư, huy động nguồn vốn xã hội hoá (nhà ký túc xá sinh viên, sân bóng đá, sân tennis). Ưu tiên đầu tư xây dựng khu giảng đường cho sinh viên, không đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ (sử dụng nhà hiệu bộ của Cơ sở 1).

- Yêu cầu Chủ đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục để phê duyệt dự án đầu tư Cơ sở 2 đảm bảo quy mô các hạng mục công trình đáp ứng nhu cầu đào tạo của Trường (một trong những Trường trọng điểm chất lượng cao của khu vực phía nam). Dự án sẽ chia giai đoạn đầu tư như sau:

+ Giai đoạn 1: Đền bù giải phóng mặt bằng; Hạ tầng kỹ thuật; Nhà học lý thuyết, thư viện; Nhà học thực hành; Nhà ăn (Tiến độ thực hiện dự án không quá 5 năm đối với dự án nhóm B).

+ Giai đoạn 2: Nhà ký túc xá; Nhà hội trường câu lạc bộ sinh viên; nhà giáo dục thể chất và các hạng mục còn lại của công trình. Trước khi triển khai giai đoạn 2 của dự án, Chủ đầu tư báo cáo lại Bộ trưởng về nội dung, quy mô đầu tư của dự án.            

- Chủ đầu tư khẩn trương báo cáo phương án chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu B, C tại Cơ sở 1 để hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

- Rà soát, tính toán quy mô các hạng mục đầu tư đảm bảo tổng mức đầu tư không vượt quá 250 tỷ đồng. Trong đó, xác định rõ cơ cấu, nguồn vốn đầu tư dự án (phần vốn NSNN, phần vốn chương trình mục tiêu quốc gia, phần vốn xã hội hoá).

- Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn Chủ đầu tư hoàn thiện Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu đúng theo các quy định hiện hành và thẩm định hồ sơ dự án trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

- Giao Vụ Đào tạo là đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với Tổng cục dạy nghề Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để huy động nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề hỗ trợ cho dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 của Trường.

2. Dự án đầu tư xây dựng Nhà hát Sông Hương Học viện Âm nhạc Huế:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về cơ bản thống nội dung Dự án đầu tư xây dựng Nhà hát Sông Hương Học viện Âm nhạc Huế. Tuy nhiên, Chủ đầu tư cần lưu ý một số nội dung và hoàn chỉnh hồ sơ và các cơ sở pháp lý trình Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định gồm:

+ Chủ đầu tư xem xét bố trí thêm Phòng tiếp khách (VIP) ở hai bên hành lang Nhà hát. Trong đó, lưu ý các Phòng này cách biệt, đảm bảo an ninh, an toàn và thuận tiện hướng di chuyển lên sân khấu, vào phòng khán giả; thiết kế phòng với nội thất trang trọng, lịch sự; có khu vệ sinh bên trong Phòng VIP.

+ Phần sảnh Nhà hát cần xem xét bố trí Phòng giữ đồ của khách, bổ sung phần thiết bị mạng internet và Camera thông báo chương trình biểu diễn.

+ Chủ đầu tư chỉ đạo tư vấn nghiên cứu chất liệu nội thất phù hợp với các điều kiện kỹ thuật, thẩm mỹ của Nhà hát. Đặc biệt, sử dụng các vật liệu, chất liệu trong nước và của địa phương, hạn chế tối đa sử dụng hàng nhập khẩu nguyên vật liệu, thiết bị, hàng hóa (trong nước sản xuất được) theo đúng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị bổ sung thiết kế phần âm thanh, ánh sáng, nội thất nhà hát, điều hòa không khí, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, đồng thời, bổ sung danh mục và khái toán kinh phí của thiết bị âm thanh, ánh sáng và thiết bị điều hòa đối với Nhà hát. 

- Về Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 190 tỷ đồng, tuy nhiên cơ cấu các hạng mục cần rà soát và tính toán cho hợp lý giữa phần xây lắp và thiết bị.

- Giao cho Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng Nhà hát Sông Hương Học viện Âm nhạc Huế đúng theo các quy định hiện hành và thẩm định hồ sơ dự án trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Văn phòng thông báo để các đơn vị biết, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các đơn vị có liên quan;

- Lưu: VT, THTT, ĐTM.20.

 

 

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác