3278/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thấm định Dự án Công viên văn hóa Yến Sào, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 5301/UBND- XDNĐ ngày 29/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch Dự án Công viên văn hóa yến Sào, phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang (kèm theo hồ sơ). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Thỏa thuận Dự án Công viên văn hóa Yến Sào, bao gồm các hạng mục: Nhà truyền thống Yến Sào, Showroom Yến Sào, Nhà hàng ẩm thực, Hội quán văn hóa nghệ thuật, Gâu lạc bộ dã ngoại, núi hang Yến, các công trình phụ. trợ (cổng, bãi đậu xe, bến ca nô nội bộ, sân ngắm biển, phần xây dựng ngầm) và hạ tầng kỹ thuật.
2. Hồ sơ đã giải trình, hoàn thiện theo nội dung Công văn số 1461 /BVHTTDL-DSVH ngày 12/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cần chỉ đạo Chủ đầu tư dự án tiếp tục nghiên cứu hình thức mặt ngoài núi hang Yến, kết hợp làm vườn cảnh để tạo ra điểm nhấn kiến trúc và thiết kế giật cấp tại phần mái kè đá hộc (dạng các bậc thang lớn) để hài hòa hơn vói cảnh quan tự nhiên của khu vực dự án.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng cố ý kiến./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL tnh Khánh Hòa;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác