3286/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao

Ngày 19 tháng 9 năm 2012, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã có buổi làm với đại diện các Liên đoàn, Hiệp hội thể dục, thể thao, tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao

Sau khi nghe đại diện các Liên đoàn, Hiệp hội thể dục, thể thao báo cáo về hoạt động tác nghiệp trong lĩnh vực thể dục, thể thao và ý kiến của Lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao, Thứ trưởng kết luận:

1) Hoạt động của các Liên đoàn, Hiệp hội thể dục, thể thao có vai trò quan trọng trong việc phát triển phong trào thể dục thể thao của Việt Nam, và đóng góp có trách nhiệm trong phong trào Olympic thế giới và các tổ chức thể thao quốc tế.

2) Để tiếp tục phát triển hệ thống Liên đoàn, Hiệp hội thể dục, thể thao, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức này, phát huy vai trò tích cực của hệ thống Liên đoàn, Hiệp hội thể dục, thể thao trong sự nghiệp phát triển thế dục, thể thao Việt Nam trong giai đoạn tới, theo Luật Thể dục, thể thao, Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị:

a) Củng cố, kiện toàn, đổi mới từng bước phù hợp với tình hình mới các mô hình tổ chức, nhân sự của các Liên đoàn, Hiệp hội thể dục, thể thao để nâng cao chất lượng hoạt động. Đề nghị các Liên đoàn, Hiệp hội thể dục, thể thao chủ động phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao có đề án về vấn đề này.

b) Giao Tổng cục Thể dục thể thao:

- Xây dựng kế hoạch, danh mục, lộ trình tổng thể chuyển giao các hoạt động tác nghiệp, hoạt động sự nghiệp từ cơ quan quản lý nhà nước về thể dục, thể thao cho các Liên đoàn, Hiệp hội thể dục, thể thao một cách khoa học, bài bản báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét trong Quý IV năm 2012. Đề xuất chế độ, chính sách khuyến khích, hỗ trợ việc chuyển giao một số hoạt động tác nghiệp trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

- Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Thể dục thể thao với các Liên đoàn, Hiệp hội thể dục, thể thao hoàn thành trong Quý IV năm 2012 (Rà soát, tìm nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục hạn chế, tăng cường mối quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước với các Liên đoàn, Hiệp hội thể dục, thể thao).

- Đề xuất với lãnh đạo Bộ làm việc với các Bộ, ngành liên quan để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tăng cường phát triển thể dục, thể thao, giáo dục thể chất trong trường học.

3) Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức gặp gỡ, làm việc với các Liên đoàn, Hiệp hội thể dục, thể thao 01 lần/ năm vào tháng 6 hàng năm

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các Liên đoàn, Hiệp hội TT;

- TCTDTT;

- Vụ TCCB; Vụ KHTC;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP (THTT) S(45).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác