3310/BVHTTDL-NSVH

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tổ chức Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thành phố cần Thơ
 
Phúc đáp Công văn số 2561/SVHTTDL-NVDL ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thành phố cần Thơ về việc đề nghị nâng quy mô “Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ” thành “Festival Bánh dân gian Nam Bộ”, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
- Nhất trí tổ chức Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ để nâng cao giá trị ẩm thực truyền thống Nam Bộ, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, quảng bá phát triển du lịch Thành phố cần Thơ và các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
- Về tên gọi: Đề nghị sử dụng tên gọi thuần Việt “Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ”.
- Về thời gian và địa điểm tổ chức: Nhất trí thời gian tổ chức vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm (tức ngày mồng 10 tháng Ba âm lịch). Địa điểm tổ chức lễ hội, việc mời các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tham gia Ngày hội do Thành phố cần Thơ chủ động thực hiện.
- Kinh phí tổ chức Ngày hội: Thực hiện phương thức xã hội hoá và quy định về việc sử dụng Ngân sách Tài chính theo luật hiện hành.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đề nghị Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch Thành phố cần Thơ xem xét thực hiện./.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- TT Hồ Anh Tuấn;
- UBND Thành phố cần Thơ;
- Lưu: VT, NSVH, TTTM (10).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác