3316/BVHTTDL-GĐ

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v phối hợp tổ chức Hội thi Câu lạc bộ Gia đình chủ đề về “Gia đình hạnh phúc” năm 2016

Kính gửi:
                 - Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc;
                - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc.
 
Ngày 11/5/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 1686/BVHTTDL-GĐ gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị phối hợp tổ chức Hội thi Câu lạc bộ Gia đình chủ đề về “Gia đình hạnh phúc” năm 2016 tại khu vực phía Bắc.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được phúc đáp và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp nhiệt tình của Ủy ban nhân dân và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc.
Do điều kiện thực tế các đoàn đăng ký, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ không tổ chức Hội thi tại 02 khu vực Bắc và Nam như trước đây mà sẽ chuyển địa điểm tổ chức tại một địa điểm là tỉnh Quảng Nam, dự kiến vào tháng 10 năm 2016.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cho các hoạt động khác của Bộ./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c;
-TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, GĐ, LĐA.06.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác