3319/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức biểu diễn cho Ban Nhạc Rock Girlsh and the Chronicles, Ấn Độ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật,
 
QUYT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật (thuộc Cục Nghệ thuật Biểu diễn) phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức biểu diễn cho Ban Nhạc Rock Girish and the Chronicles, Ấn Độ (gồm 06 thành viên) sang biểu diễn tại Việt Nam.
Thời gian và địa điểm:
- Ngày 18/10 tại Câu lạc bộ Mỹ (American club), 23 Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Ngày 19/10 tại Trường Đại học Thủy Lợi, Hà Nội.
- Ngày 20/10 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.
Điều 2. Kinh phí:
+ Phía Ấn Độ chi phí vé máy bay khứ hồi quốc tế, cước đạo cụ, ăn, ở, đi lại tại Việt Nam, thù lao biểu diễn cho các nghệ sỹ Ấn Độ địa điểm biểu diễn tại Câu lạc bộ Mỹ và Trường Đại học Thủy Lợi, Hà Nội.
+ Trung tâm Tố chức Biểu diễn Nghệ thuật chịu trách nhiệm chi phí địa điếm tố chức biếu diễn (sân khấu ngoài trời), âm thanh, ánh sáng, thiết bị kỹ thuật có liên quan tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, tuyên truyền quảng bá, lễ tân, thù lao bồi dưỡng làm việc ngoài giờ cho cán bộ Trung tâm.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./
 
Nơí nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, VTA.10.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác