3326/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc

Ngày 15 tháng 9 năm 2012, tại Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với tập thể giáo viên Nhà trường. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ: Cục Di sản văn hoá, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Đào tạo, Vụ Văn hóa dân tộc, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe báo cáo và kiến nghị của Nhà hát, ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của Nhà hát trong thời gian qua.

2. Yêu cầu Nhà hát: Xây dựng nhiều chương trình nghệ thuật mới để phục vụ người dân trong vùng và đi biểu diễn nhiều hơn ở trong và ngoài nước, đặc biệt là tham gia vào những chương trình lớn do Bộ tổ chức. Tăng cường các buổi biểu diễn phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

3. Về các đề nghị cụ thể của Nhà hát:

3.1. Đồng ý tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc trong tháng 10/2012. Yêu cầu Nhà hát xây dựng kế hoạch khởi công trình lãnh đạo Bộ phê duyệt; tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh Thái Nguyên để giải phóng mặt bằng, triển khai các thủ tục cần thiết trước khi khởi công. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn Nhà hát xây dựng kế hoạch và thực hiện các thủ tục theo quy định.

3.2. Đồng ý chủ trương và giao Nhà hát làm việc với đơn vị chức năng liên quan lập hồ sơ dự án xây dựng phòng tập phục vụ cho diễn viên tập luyện và biểu diễn trên khu đất hiện có của Nhà hát.

3.3. Đồng ý xem xét điều chuyển xe ô tô 4 chỗ của Văn phòng Bộ cho Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc khi Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được trang bị xe mới.

3.4. Đồng ý chủ trương tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc với tinh thần tiết kiệm, phát huy truyền thống của Nhà hát. Yêu cầu Nhà hát xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm báo cáo lãnh đạo Bộ, lập hồ sơ khen thưởng trình các cấp xem xét, quyết định.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc và các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, đơn vị liên quan;

- Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc;

- Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên;

- Lưu: VT, VP (THTT.1), NHH. 30

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác