3327/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc

Ngày 15 tháng 9 năm 2012, tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với tập thể giáo viên Nhà trường. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ: Cục Di sản văn hoá, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Đào tạo, Vụ Văn hóa dân tộc, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe báo cáo và kiến nghị của Nhà trường, ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực và kết quả Nhà trường đã đạt được trong những năm gần đây; đề nghị Nhà trường tiếp tục phát huy thành tích, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, xứng đáng là trung tâm đào tạo các hạt nhân văn nghệ và cán bộ văn hóa cho các tỉnh vùng Việt Bắc.

2. Yêu cầu lãnh đạo Nhà trường:

- Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên.

- Quan tâm phát triển Đảng cho đội ngũ giáo viên, học sinh ưu tú của trường.

- Lập Đề án đào tạo chuyên ngành du lịch tại Trường trong năm học 2013-2014 trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.

3. Về các đề nghị cụ thể của Trường:

3.1. Đồng ý Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc lập Đề án đào tạo để con em các dân tộc thiểu số được hưởng đãi ngộ khi được học ở Trường như chế độ đối với các trường dân tộc nội trú. Giao Vụ Đào tạo hướng dẫn xây dựng Đề án trong năm 2012.

3.2. Đồng ý Nhà trường lập Dự án và liên hệ với cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên để được bố trí khoảng 20ha đất xây trụ sở mới của Trường, từng bước nâng cấp từ cao đẳng lên đại học.

3.3. Đồng ý chủ trương nâng cấp, sửa chữa đường thuộc hạ tầng vào Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc. Yêu cầu Nhà trường sớm lập thiết kế dự toán theo quy định, trình Lãnh đạo Bộ. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn Trường lập hồ sơ và thẩm định trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

3.4. Đồng ý Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc được tổ chức thi hoặc xét tuyển bổ sung chỉ tiêu vào biên chế của Nhà trường năm 2013. Giao Vụ Tổ chức cán bộ hướng dẫn hai Trường tổ chức thực hiện theo các quy định hiện  hành.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc và các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thái Nguyên;

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, đơn vị liên quan;

- Trường CĐ VHNT Việt Bắc, Trường CĐ VHNT Tây Bắc; Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên;

- Lưu: VT, VP (THTT.1), NHH. 30

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác