3332 /TB-BVHTTDL

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Cà Mau

Ngày 11 tháng 9 năm 2010, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải. Cùng dự buổi làm việc về phía Tỉnh có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý dự án Sở VHTTDL. Về phía Bộ có đại diện lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Văn hóa dân tộc và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trình bày các đề nghị của Tỉnh về việc hỗ trợ thực hiện các dự án văn hóa, thể thao, du lịch trong kế hoạch năm 2011, cùng các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Về Dự án Nhà thi đấu đa năng của Tỉnh: Thống nhất với ý kiến đề nghị của UBND tỉnh xây dựng Nhà thi đấu đa năng có quy mô 5.000 chổ ngồi; đề nghị UBND chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm hoàn thiện phương án thiết kế công trình gửi Tổng cục Thể dục thể thao xin ý kiến góp ý về các tiêu chuẩn chuyên môn kỹ thuật để công trình đảm bảo quy chuẩn quốc gia.

- Bộ VHTTDL sẽ có văn bản thỏa thuận gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, đầu tư cho dự án từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ.

2. Về dự án Tôn tạo Khu căn cứ Xứ ủy Nam Bộ - Trung ương Cục miền Nam: Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung khảo sát, nghiên cứu, lập hồ sơ di tích gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị xếp hạng Di tích cấp quốc gia.

- Giao Cục Di sản văn hóa hướng dẫn Sở VHTTDL về quy trình thủ tục để sớm hoàn thành việc lập hồ sơ di tích đề nghị xếp hạng di tích cấp quốc gia theo quy định, đồng thời sớm hoàn thành việc góp ý đề cương dự án.

- Bộ VHTTDL sẽ có văn bản thỏa thuận với Tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xin hỗ trợ thực hiện dự án này từ nguồn vốn có mục tiêu của Chính phủ về văn hóa.

3. Các dự án về hạ tầng du lịch: Bờ kè vành đai biển đông – Khu du lịch Mũi Cà Mau; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật du lịch sinh thái Vườn Quốc gia U Minh Hạ; đường nội bộ Khu công viên văn hóa du lịch Mũi Cà Mau: Giao Vụ Kế hoạch Tài chính tổng hợp, đưa vào kế hoạch năm 2011, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

- Đề nghị Tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thống nhất quan điểm trên.

4. Về dự án Biểu tượng Mũi Cà Mau: Đề nghị Tỉnh gửi thiết kế Biểu tượng Mũi Cà Mau và nội dung dự án đầu tư đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch góp ý về chuyên môn.

- Sau khi Tỉnh hoàn thiện dự án, Bộ VHTTDL sẽ có ý kiến đồng thuận trình Thủ tướng Chính phủ xin hỗ trợ từ nguồn vốn có mục tiêu của Chính phủ.

5. Về đề nghị hỗ trợ đầu tư xây dựng 01 Thư viện huyện: Bộ đồng ý, giao Vụ Thư viện, Vụ Kế hoạch tài chính xem xét bố trí vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2011-2015 (Nếu chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2011-2015 có dự án này).

6. Về đề nghị cấp xe thông tin lưu động: Bộ ghi nhận, sẽ làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để xem xét, bố trí.

- Giao Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc rà soát danh sách các huyện chưa được cấp xe thông tin lưu động, báo cáo lãnh đạo Bộ để Bộ có buổi làm việc với các Bộ, ngành chức năng đề nghị xem xét, bố trí.

7. Về Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử Đình Tân Hưng và Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử chứng tích tội ác Mỹ - Ngụy ở Biệt khu Hải Yến - Bình Hưng: Đề nghị Tỉnh chỉ đạo Sở VHTTDL đẩy nhanh tiến độ thực hiện hai dự án theo đúng kế hoạch, đảm bảo giải ngân hết kinh phí đã bố trí cho năm 2010; năm 2011 sẽ tiếp tục bố trí vốn để thực hiện hai dự án này.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Cà Mau;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);

- Các Tổng cục: TDTT, DL;

- Các Cục: VHCS , DSVH, MTNATL;

- Các Vụ: KHTC, VHDT, TV;

- Sở VHTTDL tỉnh Cà Mau;

- Lưu: VT, VP (THTT), TKV (25).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác