333/TB-VP

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 333/TB-VP ngày 07 tháng 8 năm 2013 Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh về một số dự án đầu tư xây dựng

Ngày 24 tháng 7 năm 2013, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về một số dự án đầu tư xây dựng của Bộ. Dự họp có đại diện Tổng cục Du lịch, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Hợp tác quốc tế, Văn phòng, Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Khu Liên hợp Thể thao quốc gia, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam và Nhà hát Ca, Múa, Nhạc nhẹ Việt Nam.

Sau khi nghe các chủ đầu tư báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Dự án Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

Các phương án kiến trúc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh do đơn vị tư vấn đề xuất chưa đạt yêu cầu, chủ đầu tư cần chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu đề xuất một số phương án thiết kế khác trình Bộ xem xét, trong đó cần lưu ý một số nội dung sau:

- Đơn vị tư vấn cần tham khảo phương án thiết kế kiến trúc của một số nhà hát trên thế giới được xây dựng từ sau năm 2000 trở lại đây, rút kinh nghiệm một số nhược điểm trong thiết kế công trình Phòng hòa nhạc - Học viên Âm nhạc quốc gia Việt Nam để có phương án thiết kế hợp lý đối với công trình Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Phải đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế Nhà hát và mang tính hiện đại kết hợp tính dân tộc trong thiết kế kiến trúc.

- Về quy mô công trình: gồm 01 phòng khán giả khoảng 1200 - 1500 chỗ.

- Đài tưởng niệm liệt sĩ (nằm trong khuôn viên khu đất dự án) cần được tôn tạo đảm bảo trang trọng, tôn nghiêm phù hợp với quần thể kiến trúc chung của Nhà hát.

- Căn cứ theo quy mô công trình để tính toán các chỉ tiêu quy hoạch như mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao công trình và trình các cơ quan quản lý về quy hoạch tại địa phương xem xét.

2. Dự án nâng cấp, bổ sung trang thiết bị âm thanh, ánh sáng và sân khấu biểu diễn phục vụ lễ hội và ca múa nhạc tạp kỹ cho Trung tâm Tổ chức biểu diễn Cục Nghệ thuật biểu diễn

- Thống nhất về chủ trương cần thiết phải đầu tư Dự án nâng cấp, bổ sung trang thiết bị âm thanh, ánh sáng và sân khấu biểu diễn phục vụ lễ hội và ca múa nhạc tạp kỹ cho Trung tâm Tổ chức biểu diễn Cục Nghệ thuật biểu diễn đáp ứng mục tiêu chính của dự án để phục vụ các sự kiện ngoài trời và vẫn đáp ứng khi tổ chức sự kiện trong nhà.

- Về nội dung đầu tư của dự án phải đảm bảo đầu tư đồng bộ đáp ứng quy mô phục vụ gồm:

+ Sân khấu lắp ghép có diện tích tối thiểu đạt 600m2.

+ Dàn không gian phù hợp với diện tích sân khấu biểu diễn.

+ Hệ thống thiết bị âm thanh, ánh sáng sân khấu đáp ứng diện tích sân khấu (trong nhà và ngoài nhà) và đảm bảo phục vụ sự kiện ngoài trời cho 2 vạn khán giả.

+ Màn hình LED có diện tích tối thiểu 160m2.

+ Cần xây dựng phương án vận chuyển thiết bị phục vụ biểu diễn tại các địa phương.

- Về phương án bảo quản hệ thống thiết bị: Cục Nghệ thuật biểu diễn làm việc với Khu Liên hợp Thể thao quốc gia để thống nhất phương án, báo cáo Bộ xử lý.

- Về tổ chức khai thác, vận hành thiết bị:

+ Cục Nghệ thuật biểu diễn đề xuất điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Tổ chức biểu diễn trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt để đảm bảo tính pháp lý trong quá trình hoạt động của Trung tâm và từng bước xây dựng Trung tâm Tổ chức biểu diễn là đơn vị sự nghiệp tự chủ toàn bộ. Xây dựng quy chế hoạt động của Trung tâm đảm bảo khai thác, vận hành và bảo quản tốt hệ thống thiết bị được trang bị.

+ Cục Nghệ thuật biểu diễn xem xét bố trí cán bộ trực tiếp vận hành hệ thống thiết bị nhằm phát huy tối đa hiệu quả thiết bị được trang bị, theo đó trong số cán bộ Lãnh đạo Trung tâm tối thiểu phải có 1 người am hiểu sâu về kỹ thuật âm thanh - ánh sáng, bố trí cán bộ kỹ thuật phải đảm bảo đủ để vận hành hệ thống thiết bị và am hiểu về kỹ thuật âm thanh - ánh sáng.

- Cục Nghệ thuật biểu diễn khẩn trương hoàn chỉnh dự án, trình Bộ xem xét phê duyệt.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Vụ TCCB, Vụ KHTC, Cục NTBD; CQ ĐD

tại TP HCM; Khu LHTT quốc gia;

- Lưu: VT, THTT, HH 20.          

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác