3356/BVHTTDL-HTQT

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc tổ chức Những ngày Văn hóa Việt Nam tại LB Nga

Kính gửi: Đại sứ quán Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam tại Liên bang Nga

Thực hiện hoạt động nằm trong Danh mục các nhiệm vụ ưu tiên trong hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga năm 2011 và Chương trình hợp tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Liên bang Nga giai đoạn 2010-2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Bộ Văn hóa Liên bang Nga tổ chức Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 9 năm 2011 tại Moscow và St.Petersburg Liên bang Nga thành công tốt đẹp.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng cảm ơn Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ có hiệu quả tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga, góp phần to lớn vào thành công của sự kiện văn hóa này. Đặc biệt, gửi lời cảm ơn ông Phạm Xuân Sơn - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga và ông Nguyễn Thành Long - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga. Kết quả tốt đẹp của Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga năm 2011 góp phần tích cực vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, giúp đỡ của Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga trong các hoạt động hợp tác, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch trong thời gian tới./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

- Ban Đối ngoại Trung ương;

-Bộ Ngoại giao;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NĐT.8.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác