3357/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Vương quốc Anh

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC NHỮNG NGÀY VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI VƯƠNG QUỐC ANH

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 23/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hơp tác quốc tế;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hơp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và các đơn vị liên quan, tổ chức Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Vương quốc Anh, bao gồm các hoạt động:

- Biểu diễn Nghệ thuật tại Nhà hát Cadogan Hall, London.

- Triển lãm quảng bá và giới thiệu văn hóa, du lịch Việt Nam tại sảnh Nhà hát Cadogan Hall, London.

- Góc Điện ảnh Việt Nam tại Rạp Cine Lumiere, London.

Điều 2. Về kinh phí:

-Toàn bộ chi phí tổ chức trong Hợp đồng ký với Công ty tổ chức sự kiện Event Concept (do Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh giới thiệu) được trích từ nguồn kinh phí tổ chức các tuần văn hóa ở nước ngoài của Bộ năm 2009 do Cục Hơp tác quốc tế quản lý.

- Các chi phí khác bao gồm: cước phí vận chuyển hàng triển lãm và gửi phim, in phóng ảnh, bản quyền ảnh, biên tập và dịch tiêu đề ảnh bằng tiếng Anh, thiết kế và in giấy mời, quà tặng cho khách tham dự Khai mạc, hiện vật trưng bày (trang phục, nhạc cụ dân tộc, đồ thủ công mỹ nghệ…) và các chi phí tổ chức có liên quan được chi từ nguồn ngân sách xúc tiến quảng bá văn hóa, thể thao và du lịch năm 2009 do Cục Hợp tác quốc tế quản lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc nhẹ Việt Nam và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;        

- Bộ trưởng (để b/c);

- L ưu : VT, HTQT, NPL.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác