3376/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v phối hợp tổ chức Hội nghị - Hội thảo – Tập huấn Ngành Di sản văn hóa năm 2015

Kính gửi:
               - Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk;
               - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk.
 
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Di sản văn hóa chuẩn bị tổ chức Hội nghị - Hội thảo - Tập huấn Ngành Di sản văn hóa năm 2015 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh Đắk Lắk xem xét, tạo điều kiện và giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị - Hội thảo-- Tập huấn Ngành Di sản văn hóa nói trên.
- Thời gian: từ 24-26/9/2015.
- Dự kiến số lượng đại biểu và học viên tham dự: 370 người.
Rất mong nhận được sự hỗ trợ của địa phương./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NTTT.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác