3426/BVHTTDL-VHDT

TLBT, Vụ TVVH Dân tộc-Hoàng Đức Hậu Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc Thông báo kết quả chấm Vòng 1 cuộc vận động triển lãm mỹ thuật nhiếp ảnh DTTS khu vực phía Nam

Kính gửi:

Thực hiện Quyết định số 1852/QĐ-BVHTTDL ngày 15/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức cuộc vận động sáng tác và triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh đề tài dân tộc thiểu số và miền núi các tỉnh khu vực phía Nam năm 2011; Quyết định số 2837/QĐ-BVHTTDL ngày 9/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng giám khảo Cuộc vận động sáng tác và triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh đề tài dân tộc thiểu số và miền núi các tỉnh khu vực phía Nam năm 2011. Từ ngày 6 đến ngày 9/10/2011 Hội đồng giám khảo đã tiến hành chấm vòng 1 các tác phẩm tranh, ảnh, điêu khắc, tượng tham gia Cuộc vận động trên.

Tác giả: Hồ Minh Quân, có 03 tác phẩm được chọn tại Vòng 1, cụ thể: Âm vang đại ngàn, Quà tặng của biển, Tiếng vọng.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch gửi thông báo tới tác giả để chuẩn bị tác phẩm tham gia triển lãm và xét giải thưởng tại tỉnh An Giang trong khuôn khổ Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch vùng đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ V tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, tháng 12/2011.

1. Kích thước tác phẩm ảnh: 30x40; các tác phẩm tranh, điêu khắc, tượng như Thông báo số số 2523/TB-BVHTTDL ngày 9/8/2011.

2. Thời gian nhận tác phẩm gốc: Từ ngày 20 đến 25/11/2011. Ngày 26 tháng 11 năm 2011, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh có liên quan bố trí vận chuyển các tác phẩm tới Bảo tàng tỉnh An Giang.

3. Địa điểm nhận tác phẩm:

- Tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh: Ban Tổ chức nhận tác phẩm gốc tại Cơ quan địa diện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, 170 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Quận 3 (liên lạc anh Dương Đăng Cao, điện thoại 0903 507 494).

- Tác giả thuộc khu vực Tây Nguyên (Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng): Ban Tổ chức nhận tác phẩm gốc tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tinh Gia Lai.

- Tác giả tại các tỉnh Nam Bộ: Ban Tổ chức nhận tác phẩm gốc tại Bảo tàng tỉnh An Giang (Long Xuyên, An Giang).

Các tác giả cần biết thêm thông tin, liên hệ: Chị Hoài (0904 431207) hoặc anh Lâm (0982 680 578)./.

 

Nơi nhận:

- Như trên:

- Bộ trưởng (đế báo cáo);

- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn (để báo cáo);

- Sở VHTTDL các tỉnh liên quan;

- Lưu: VT. VHDT. H150.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác