3429/BVHTTDL-HTQT

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long là Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới

Kính gửi:

- Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ;

- Trường Đại học Cần Thơ .

Cuộc vận động bầu chọn Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới do New7wonders khởi xướng đã đi vòng chung kết để chọn 7 Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới trong số 28 ứng cử viên được bầu chọn qua mạng intemet toàn cầu tại địa chỉ "www.new7wonders.com. Danh sách 7 kỳ quan sẽ được công bố vào ngày 11/11/2011. Vịnh Hạ Long luôn đứng trong số những địa danh có tỷ lệ tăng trưởng phiếu cao, việc trở thành Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới có ý nghĩa quảng bá hình ảnh quốc gia, thu hút thêm khách quốc tế đến Việt Nam.

Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia về bầu chọn các Kỳ Quan Thiên nhiên Mới của Thế giới do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn làm trưởng Ban chỉ đạo. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực vận động bầu chọn từ những vòng đầu vào cuối năm 2007.

Từ nay đến ngày công bố chỉ còn một tháng, vì vậy, nhằm đẩy mạnh cuộc vận động nâng cao lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của công dân Việt Nam, mục tiêu phấn đấu đưa Vịnh Hạ Long vào danh sách 7 Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị UBND Thành phố Cần Thơ chỉ đạo các cơ quan trực thuộc phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện đợt tuyên truyền tại thành phố Cần Thơ hưởng ứng bầu chọn cho Vịnh Hạ Long, cụ thể như sau:

- Phối hợp tổ chức 01 chương trình văn nghệ của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ vào ngày 24/10/2011, trong đó có dành phần giao lưu với Đại sứ Du lịch Việt Nam Lý Nhã Kỳ, và vận động toàn bộ sinh viên Trường bầu chọn cho Vịnh Hạ Long qua internet tại www.new7wonders.com và qua tin nhắn bằng cách soạn tin "halong" gửi đến 147. Mỗi tin nhắn trị giá 630 đồng.

- Trân trọng đề nghị Quý UBND chỉ đạo đến các Sở, cơ quan trực thuộc thực hiện vận động đến cán bộ, nhân viên cùng bầu chọn qua tin nhắn điện thoại, đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí điện- tử của Thành phố đưa banner tuyên truyền bầu chọn lên trang tin chủ của các báo điện tử.

Mọi trao đổi xin liên hệ: Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại hòm thư: icd-info@travel.vn hoặc trannhathoang@gmaii.com

ĐT: 04 399439972; Pax: 04 39437101; hoặc 0912033355

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Sở VHTTDL, TP Cần Thơ;

-Lưu: VT, HTQT, TNH (4).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác