342/BVHTTDL- DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Tăng Non, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 43 84/SVHTT&DL-QLDT ngày 31/12/2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Tăng Non, xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Tăng Non, bao gồm các hạng mục: Tu bổ Tam bảo, nhà Mẫu; xây dựng mới nhà Tổ, nhà khách, am hóa vàng, bếp - vệ sinh; tôn tạo sân vườn và hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, hồ sơ cần được hoàn thiện một số nội dung sau:
- Về mặt bằng tổng thể: Không xây dựng nhà khách ở phía trước Tam bảo. Cần lát sân đồng bộ, không lát phân biệt trục chính bằng vật liệu khác.
- Giảm bớt quy mô am hóa vàng; tính toán, điều chỉnh giảm kích thước móng các hạng mục đảm bảo vừa đủ khả năng chịu lực vừa tiết kiệm kinh phí.
- Dự án cần bổ sung việc bảo quản, tu bổ 02 tháp mộ hiện có, thiết kế nhà bao che phục vụ thi công tu bổ Tam bảo và dải cây xanh ngăn cách khu bếp - vệ sinh để đảm bảo mỹ quan, không gây ảnh hưởng xấu đến Tam bảo và khu vực đình.
- Không xây dựng mới Tam quan mà chỉ xây dựng cổng chính của chùa, dạng cổng có mái, với hình thức kiến trúc đơn giản. Không xây dựng nhà Ni, mà cần mở rộng nhà Tổ thành 05 gian (02 gian bên dành cho Ni ở). Không sử dụng đèn cao áp trong khuôn viên di tích.
Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý những vấn đề trên đây để hoàn thiện hồ sơ, xin ý kiến của nhân dân, chính quyền địa phương trước khi trình phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo của việc tu bổ, tôn tạo di tích chùa Tăng Non theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.07.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác