3430/BVHTTDL-HTQT

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc Vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long là Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cuộc vận động bầu chọn Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới do New7wonders khởi xướng đã đi vòng chung kết để chọn 7 Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới trong số 28 ứng cử viên được bầu chọn qua mạng intemet toàn cầu tại địa chỉ www.new7wonders.com. Danh sách 7 kỳ quan sẽ được công bố vào ngày 11/11/2011. Vịnh Hạ Long luôn động trong số những địa danh có tỷ lệ tăng trưởng phiếu cao, việc trở thành Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới có ý nghĩa quảng bá hình ảnh quốc gia, thu hút thêm khách quốc tế đến Việt Nam.

Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia về bầu chọn các Kỳ Quan Thiên nhiên Mới của Thế giới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tích cực tổ chức và phối hợp cùng các Bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương hưởng ứng cuộc vận động bầu chọn giai đoạn cuối cùng này.

Từ nay đến ngày công bố chỉ còn gần 1 tháng, vì vậy, nhằm đẩy mạnh cuộc vận động, nâng cao lòng yêu nước, tinh thân tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của công dân Việt Nam, mục tiêu phấn đấu đưa Vịnh Hạ Long vào danh sách 7 Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường trên cả nước thực hiện đợt tuyên truyền cuối cùng bằng hình thức thông báo và kêu gọi toàn bộ thầy cô giáo, học sinh, sinh viên bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành 1 trong 7 Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới, nội dung cụ thể như sau:

- Soạn tin: "halong" gửi đến 147. Mỗi tin nhắn trị giá 630 đồng.

Bầu chọn trực tiếp tại trang mang www.new7wonders.com (chọn Tiếng Việt Nam)

- Trân trọng đề nghị Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo đến các Sở, cơ quan trực thuộc thực hiện vận động đến cán bộ, nhân viên cùng bầu chọn theo 2 hình thức trên.

Để có các mẫu thiết kế vận động và các thông tin liên quan, xin liên hệ: Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

E-mail: icd-info@travel.vn hoặc trannhathoang@gmaii.com

ĐT: 04 399439972; Pax: 04 39437101; hoặc 0912033355

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Vụ Công tác học sinh –Bộ GDĐT;

-Vụ Hợp tác quốc tế –Bộ GDĐT;

-Lưu: VT, HTQT, TNH (5).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác