3431/BVHTTDL-HTQT

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc Vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long là Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới

Kính gửi:

- Ban Tuyên giáo Trung ương

- Bộ Thông tin và Truyền thông

Cuộc vận động bầu chọn Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới do New7wonders khởi xướng đã đi vòng chung kết để chọn 7 Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới trong số 28 ứng cử viên được bầu chọn qua mạng internet toàn cầu tại địa chỉ www.new7wonders.com. Danh sách 7 kỳ quan sẽ được công bố vào ngày 11/11/2011. Vịnh Hạ Long luôn đứng trong số những địa danh có tỷ lệ tăng trưởng phiếu cao, việc trở thành Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới có ý nghĩa quảng bá hình ảnh quốc gia, thu hút thêm khách quốc tế đến Việt Nam.

Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia về bầu chọn các Kỳ Quan Thiên nhiên Mới của Thế giới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tích cực tổ chức và phối hợp với các Bộ, Ban, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương hưởng ứng cuộc vận động trong giai đoạn cuối này.

Từ nay đến ngày công bố chỉ còn gần 1 tháng, vì vậy, nhằm đẩy mạnh cuộc vận động, nâng cao lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của công dân Việt Nam, mục tiêu phấn đấu đưa Vịnh Hạ Long vào danh sách 7 Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các tòa soạn báo điện tử cả nước thực hiện đợt tuyên truyền bằng hình thức dành 1 vị trí đăng quảng cáo trên các trang báo điện tử, cụ thể như sau:

- Quảng cáo vận động độc giả cả nước bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới bằng cách soạn tin nhắn "halong" gửi đến 147. Mỗi tin nhắn trị giá 630 đồng.

- Trân trọng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo đến các Sở, cơ quan trực thuộc thực hiện vận động đến cán bộ, nhân viên cùng bầu chọn qua tin nhắn điện thoại.

Để có các mẫu thiết kế cho phần quảng cáo và các thông tin liên quan, xin liên hệ: Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

E-mail: icd-info@travel.vn hoặc trannhathoang@gmaii.com

ĐT: 04 399439972; Pax: 04 39437101; hoặc 0912033355

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, TNH (5).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác