3464/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thay đổi vị trí cầu thang ngoài trời thuộc Dự án bảo tồn di tích Lầu Tàng Thơ, di tích Cố đô Huế

Kính gửi: Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế

Bộ Văn hóa, Thể thao Và Du lịch nhận được Công văn số 972/BTDT-DA ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đề nghị có ý kiến về việc giữ nguyên vị trí cầu thang của công trình Lầu Tàng Thơ theo thiết kế Dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi thích nghi Lầu Tàng Thơ, thuộc di tích cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thống nhất đề nghị của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế về việc xây dựng cầu thang ngoài trời tại vị trí mới phía Đông Nam của Lầu Tàng Thơ do cầu thang cũ được xây dụng sau năm 1945, vị trí xây dựng phía trước Lầu Tàng Thơ làm ảnh hưởng đến cảnh quan công trình và không bảo đảm giao thông tống thế sau khi được tu bổ, bảo tồn.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế biết và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, TĐT. 7.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác