3465/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v Thẩm định Báo cáo KTKT bảo tồn, tôn tạo tường Hành cung phía Tây - Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội

Kính gửi: Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 176TTHN ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự án bảo tồn, tôn tạo tường Hành cung phía Tây Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
1. Thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo tồn, tôn tạo tường Hành cung phía Tây Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội với nội dung tường (dài 360m); tôn tạo hệ thống kỹ thuật.
2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý môt số vấn đề sau:
- Cần làm rổ các nội dung kế thừa kết quả nghiên cứu bảo tồn thí điếm một đoạn tường (Hành cung thời Nguyễn) trong khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long đã được thực hiện trước đó. Nêu rõ việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để ngăn chặn và giảm thiếu các tác nhân gây hại đối với tường Hành cung.
- Hồ sơ cần trình bày đặc điểm vải địa kỹ thuật được sử dụng tại chân tường đế thấy rõ việc ứng dụng kỹ thuật này vào việc tu bổ tường Hành cung là phù hợp. Cần có giải pháp che phủ phần hành lang đổ cát vàng bảo vệ chân tường phía trong.
- Trình bày các đánh giá về chủng loại và chất liệu gạch, vữa xây hiện có tại tường Hành cung, làm cơ sở cho công tác phục chế, bảo tồn di tích.
- Do công trình được xây dựng từ nhiều loại gạch khác nhau, trong đó có gạch được lấy từ các công trình cũ trong thành Hà Nội nên các vật liệu phế thải từ công trình cần được kiểm tra chặt chẽ, tránh loại bỏ các vật liệu, hiện vật gốc có giá trị. Đồng thời, trong quá trình thi công tu bổ công trình cần có sự giám sát khảo cổ. Trong trường hợp phát hiện có di tích cần điều chỉnh, bố sung giải pháp thiết kế phù hợp.
- Cần di dời bãi tập kết rác tại trục 23.
- Bổ sung bản vẽ câu tạo hố đặt đèn chiếu sáng tường, ảnh màu chụp hiện trạng công trình.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội nghiên cứu bổ sung, hoàn chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo tồn, tôn tạo tường Hành cung phía Tây Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định pháp ỉuật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
-Như trên;
- Bộ trưởng;
-TT Đặng Thị Bích Liên;
-Lưu: VT, QLDT, VHN.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác