3469/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo đình Niêng thuộc di tích đền Đuổm, tỉnh Thái Nguyên

Kính gửi:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 889/ SVHTTDL-QLDSVH ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo đình Niêng thuộc di tích đền Đuổm, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận nội dung tu bổ, tôn tạo đình Niêng gồm các hạng mục: tôn tạo đình Niêng, sân trước đền. Tuy nhiên, việc xây dựng cần hạn chế san gạt địa hình gây ảnh hưởng đến cảnh quan vốn có của di tích đền Đuổm; đồng thời hồ sơ cần điều chỉnh một số chi tiết cho phù hợp (không làm triện và uốn cong bờ nóc, bờ chảy, mà chỉ làm trụ đấu nắm cơm; đắp tứ phượng phía trên mui luyện thay cho búp sen).
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên biết và triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NAD.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác