346/BVHTTDL-DSVH

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc góp ý Quy hoạch Chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Hòn Một, tỉnh Khánh Hòa.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 5891/UBND ngày 04/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị cho ý kiến về Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Hòn Một (kèm theo hồ sơ, nhận ngày 17/12/2010).

Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Hòn Một, bao gồm: Khu đất biệt thự sinh thái cao cấp; đất công trình dịch vụ; đất cây xanh và ven biển; đất giao thông. Về cơ bản, Quy hoạch này đã bám sát Quy hoạch tổng thể Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị vịnh Nha Trang đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận tại Công văn số 3497/BVHTTDL-DSVH ngày 30/9/2010. Nhưng nội dung Quy hoạch đề xuất xây dựng ở phía Đông và phía Nam của đảo là chưa phù hợp với Quy hoạch tổng thể Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị vịnh Nha Trang.

Tại Công văn số 1174/UBND ngày 15/3/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Quy hoạch tổng thể Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị vịnh Nha Trang, đối với Khu vực Hòn Một đã nêu rõ: "Toàn bộ phần phía Đông và phía Nam phải để tự nhiên và bảo tồn tôn tạo rừng để đóng góp vào cảnh quan chung của khu vực giữ gìn, tôn tạo cảnh quan hoang sơ phía Đông vịnh. Phía Đông đảo chỉ cho phép sử dụng để tắm biển, không được xây dựng công trình", đồng thời đề cập đến việc duy trì các cụm dân cư phía Bắc và phía Tây đảo để phát huy thành điểm dừng chân có các dịch vụ quy mô nhỏ. Tuy nhiên, tại Thông báo Kết luận số 408/TB-UBND ngày 27/10/2010 về cuộc họp nghe báo cáo kết quả thẩm định Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch Hòn Một, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa lại cho phép xây dựng công trình tại phía Đông khu du lịch Hòn Một và thống nhất chủ trương di dời giải tỏa khu dân cư hiện hữu trên đảo Hòn Một. Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các đơn vị liên quan tuân thủ Quy hoạch tổng thể Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị vịnh Nha Trang đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận, trong đó lưu ý một số vấn đề sau:

- Không xây dựng ở phía Đông và phía Nam của đảo để bảo tồn cảnh quan tự nhiên. Do đó, cần nghiên cứu lựa chọn vị trí khác phù hợp hơn để xây dựng các công trình Khu đón tiếp, trung tâm điều hành và Khu dịch vụ Sửa cao cấp.

- Hạn chế tối đa việc san gạt địa hình, việc xây dựng phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến thiên nhiên, môi trường và hệ sinh thái quanh đảo.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa có cơ sở chỉ đạo việc điều chỉnh lại nội dung của Quy hoạch Khu du lịch Hòn Một./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Sở VHTTDL, Khánh Hòa (để biết);

- Lưu: VT, DSVH (03), NMK.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác