3471/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Đề án Tổ chức đào tạo, biểu diễn nghệ thuật Bài chòi trên miền Bắc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Quyết định số 1835/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam "Tổ chức đào tạo, biểu diễn nghệ thuật Bài chòi trên miền Bắc tại Hà Nội năm 2010;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án "Tổ chức đào tạo, biểu diễn nghệ thuật Bài chòi trên miền Bắc" tại Hà Nội năm 2010.

Điều 2. Nguồn kinh phí tổ chức hoạt động trên lấy từ kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 2577 ngày 21/7/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, NTBD, M (15).

 

ĐỀ ÁN

Tổ chức đào tạo, biểu diễn nghệ thuật Bài chòi trên miền Bắc

(Ban hành kèm theo Quyết định Số 3471/QĐ-BVHTTDL, ngày 29 tháng 09 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Nền nghệ thuật ca kịch Bài chòi là một loại hình nghệ thuật đặc sắc ở miền Trung đã phát triển khắp Nam Trung Bộ và đã phát triển trên miền Bắc từ năm 1954 do các nghệ sĩ Bài chòi Liên khu 5 ra tập kết, thời đó được khán giả Thủ đô hoan nghênh và ca kịch Bài chòi phát triển rất mạnh trên miền Bắc, nhân dân miền Bắc rất thích xem Bài chòi. Sau khi nước nhà thống nhất, Đoàn Bài chòi Liên khu 5 trở về Nam. Một số diễn viên và nhạc công ở lại Hà Nội có nguyện vọng được phục hồi bộ môn nghệ thuật truyền thống dân tộc này trên miền Bắc cũng là nguyện vọng chung của hàng ngàn cán bộ tập kết hiện còn ở lại miền Bắc và đa số người miền Bắc muốn nghe hát Bài chòi.

Trước thực tế trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam mở lớp đào tạo, biểu diễn nghệ thuật Bài chòi trên cơ sở có nhiều nghệ sĩ, nhạc công Bài chòi đang sinh sống ở Hà Nội và một số tỉnh, thành lân cận.

1. Mục đích, ý nghĩa.

Tổ chức đào tạo, biểu diễn nghệ thuật Bài chòi trên miền Bắc nhằm đào tạo lớp trẻ có cơ hội tiếp thu nghệ thuật dân tộc để phục hồi và gìn giữ, phát triển bộ môn nghệ thuật Bài chòi, đáp ứng nhu cầu dời sống tinh thần và giá trị nghệ thuật đối với khán già ở miền Bắc là góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Mục tiêu chính của kế hoạch này là mở lớp đào tạo các nghệ sĩ trẻ bước đầu dạy hát các điệu hát Bài chòi trong đó có thêm một số làn điệu dân ca Liên khu 5, dàn dựng lại vở diễn cũ và các trích đoạn tiêu biểu bằng phương pháp truyền nghề; đào tạo các em có đủ khả năng về chuyên môn, thực sự là một câu lạc bộ Bài chòi hoạt động có hiệu quả trên miền Bắc góp phần bảo tồn và phát huy bộ môn nghệ thuật Bài chòi là vốn quý của nghệ thuật truyền thống dân tộc.

2. Đơn vị tổ chức thực hiện:

- Cục Nghệ thuật biểu diễn;

- Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức:

- Thời gian: Lớp dào tạo, biểu diễn nghệ thuật Bài chòi trên miền Bắc được tổ chức trong thời gian 6 tháng, từ ngày 2/6/ - 31/12/2010;

- Địa điểm học tập và ăn, ở Khu Văn hóa nghệ thuật quận Cầu Giấy Hà Nội.

4. Đối tượng.

Là các học sinh có năng khiếu hát Bài chòi được tuyển ở Hà Nội.

5. Nội dung chương trình:

a. Thành lập bộ phận giảng viên:

- Tổ chức Tọa đàm, thông qua kế hoạch với các nghệ nhân, nghệ sĩ Bài chòi để thành lập nhóm nghệ sĩ giảng dạy;

- Số thành viên tham gia của là nòng cốt hướng dẫn truyền nghề cho các em học sinh của lớp tập huấn trong khuôn khổ của đề án.

b. Đào tạo huấn luyện:

- Giảng dạy, huấn luyện được thực hiện với phương pháp truyền nghề dân gian trực tiếp các làn điệu Bài chòi và dân ca Liên khu 5 ;

- Nội dung giảng dạy gồm các tiết mục:

+ Vở ca kịch Bài chòi: Thoại Khanh - Châu Tuấn và vở ông xã Bà đội.

+ Một số bài hát Bài chòi lẻ và một số làn điệu dân ca liên khu 5.

+ Học sinh sẽ được trực tiếp hát làn điệu bài bản trong vai diễn.

- Tổ chức lớp học:

+ Số lượng dự kiến 32 người (27 diễn viên + 5 nhạc công) tham gia khóa học.

Chương trình học tập được thực hiện 22 ngày x 4 tuần tháng x 6 tháng.

- Báo cáo kết quả của lớp học với các tiết mục: thoại Khanh - Châu Tuấn, ông xã Bà đội và Bài chòi lẻ.

6. Tổ chức biểu diễn tại:

1- Xã Xuân Đỉnh, Tứ Liên, Hà Nội.

2- Bệnh viện 354 tổng Cục Hậu Cần.

3- Bộ tư lệnh pháo binh.

4- Nhà văn hóa huyện Đông Anh.

5- Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm.

6- Công ty 20 Tổng Cục Hậu cần.

7- Xí nghiệp In bản đồ 1 Bộ Quốc phòng.

8- Viện Quân Y 108 Bộ Quốc phòng.

9- Viện 103 Hà Đông.

10- Xã Phú Thụy, huyện Gia Lâm.

11- Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

1 2-Hội Người cao tuổi Việt Nam.

13- Sư đoàn 3 anh hùng tại Bắc Giang.

14-Câu lạc bộ Thăng Long.

7. Ban Chỉ đạo.

1- NSNĐ. Lê Tiến Thọ - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

2- GS Hoàng Chương - Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc.

3- NSƯT. Vương Duy Biên - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Nghệ thuật biểu diễn

8. Ban Tổ chức.

1- Bà Ngô Thị Thanh Hòa - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn: Trưởng ban.

2- NSƯT. Nhạc sĩ Nguyễn Thế Phiệt - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu âm nhạc dân tộc: Phó ban.

3- Ông Đỗ Xuân Thành - Chánh Văn phòng Cục Nghệ thuật biểu diễn: Ủy viên.

4- NSƯT. Nguyễn Quang Minh - Trưởng phòng Nghệ thuật Cục Nghệ thuật biểu diễn: Ủy viên.

5- Nguyễn Thị Anh Thư - Trưởng phòng Kế Toán, Tài chính Cục Nghệ thuật biểu diễn: Ủy viên.

6- Nhạc sĩ Mai Tuyết Hoa - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu âm nhạc dân tộc: Ủy viên.

7- Nhà viết kịch Chu Thơm - Phó trưởng phòng Nghệ thuật Cục Nghệ thuật biểu diễn: Ủy viên.

9. Số giảng viên, nghệ sĩ tham gia:

Gồm 32 diễn viên (27 diễn viên + 05 nhạc công);

Chia theo 03 lớp: 1. Diễn viên nam.

2. Diễn viên nữ.

3. Diễn viên nhạc.

- Nghệ nhân hướng dẫn:

1. Diễn viên nam: 02 thầy.

2. Diễn viên nữ: 02 thầy.

3. Diễn viên nhạc: 02 thầy.

10. Phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện:

a. Cục Nghệ thuật biểu diễn:

- Lo kinh phí để thực hiện trên cơ sở thực tế của lớp đào tạo theo đề án;

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc trong công tác tổ chức thực hiện đề án và chất lượng nghệ thuật của lớp đào tạo

b. Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc

 - Tổ chức tuyển và triệu tập học sinh;

- Mời các nghệ nhân, nghệ sĩ Bài chòi, xếp lịch (thời khóa biểu) tham gia đào tạo; Thực hiện chi tiêu theo chế độ kinh phí đã được phê duyệt;

- Chuẩn bị tài liệu, kịch bản, bản nhạc, phục trang, đạo cụ, hóa trang, âm thanh, ánh sáng cho tập luyện và biểu diễn;

- Tổ chức huấn luyện diễn viên theo nội dung chương trình;

-Tổ chức dàn dựng tiết mục;

- Bố trí địa điểm học, và tập luyện, biểu diễn ra mắt, báo cáo, chịu trách nhiệm về nội dung đào tạo;

- Lo phương tiện đi lại, ăn nghỉ cho giảng viên, học sinh ở xa Hà Nội theo dự toán kinh phí và kế hoạch;

- Cử cán bộ theo dõi, quản lý học sinh trong thời gian học tập;

- Lên lịch cho giảng viên và thới khóa biểu của lớp;

- Phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn về kinh phí để đảm bảo tiến độ thực hiện;

- Lo phương tiện đưa Câu lạc bộ Bài chòi đi biểu diễn để phát huy kết quả của đề án.

11. Về kinh phí.

Kinh phí tổ chức lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho Cục Nghệ thuật biểu diễn.

12. Kế hoạch triển khai thực hiện:

Sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định tổ chức "Đào tạo, biểu diễn nghệ thuật Bài chòi trên miền Bắc", Cục Nghệ thuật biểu diễn chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc tổ chức thực hiện. Thời gian thực hiện theo lộ trình và kế hoạch cụ thể như sau:

Từ 01/6 - 15/6/2010: Tổ chức họp với các nghệ nhân, nghệ sĩ Bài chòi từ đó lên kế hoạch tuyển sinh, tập luyện;

- Từ 16/6 - 30/6/2010: Các nghệ nhân, nghệ sĩ Bài chòi tập luyện phục dựng các vở, tiết mục truyền thống để thành lập và báo cáo ra một Câu lạc bộ;

- Từ 01/7-31/8/2010: Tuyển học viên và huấn luyện, giảng dạy;

- Từ 01/9-30/11/2010: Dàn dựng vở diễn;

- Đầu tháng 12/2010: Biểu diễn báo cáo kết quả chương trình đào tạo và tổ chức biểu diễn chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (theo kế hoạch)./.

 

Nơi nhận:

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Các Thứ trưởng (để biết);

-Văn phòng, Kế hoạch, Tài chính (để phối hợp);

-Lưu: VT, NTBD, M (15).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác