3483/TB-BVHTTDL

TLBT, Phó CVP Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh về Chủ trương lập dự án tại 22B Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm Hà Nội của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Văn hoá phẩm

Ngày 13 tháng 10 năm 2011 tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp về  chủ trương lập dự án tại 22B hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Văn hoá phẩm. Tham dự cuộc họp có Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ-Thường trực Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Văn hoá phẩm.

Sau khi nghe Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Văn hoá phẩm báo cáo và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh kết luận như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc cho phép Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Văn hoá phẩm được tiến hành các thủ tục để lập Dự án Trung tâm Văn hoá, Mỹ thuật và Thương mại tại 22B Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Văn hoá phẩm có trách nhiệm làm việc với các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội về quy hoạch sử dụng đất, mật độ, chiều cao, số tầng hầm… của công trình; xây dựng phương án huy động vốn cụ thể theo quy định của pháp luật (không làm thay đổi vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ) để lập Dự án báo cáo Ban Cán sự Đảng xem xét.

3. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn đơn vị hướng dẫn Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu văn hoá phẩm triển khai thực hiện.

 Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng, Trưởng Ban ĐMDN Huỳnh Vĩnh Ái;

- Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính;

- Tổ giúp việc Bộ trưởng;

- Công ty cổ phần XNK Văn hoá phẩm;

- Lưu: VT, THTT, NQQ (15)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác