3489/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3489/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 10 năm 2013 Phê duyệt Chương trình Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII (sửa đổi)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;   

Căn cứ Quyết định số 1271/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào Quý IV năm 2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chương trình Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII (sửa đổi).
Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Thành viên ban Chỉ đạo LHP;
- Lưu: VT, CĐA,

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH

LIÊN HOAN PHIM VIỆT NAM LẦN THỨ XVIII (sửa đổi)

Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, 14 – 16  tháng 10 năm 2013

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3489/QĐ-BVHTTDL ngày 07/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Ngày

Giờ

Sự kiện

Địa điểm

Ghi chú

Chủ nhật

 

 

 

 

13/10

Cả ngày

Đón các nghệ sỹ, đại biểu,

khách mời đến thành phố Hạ Long

Các sân bay, khách sạn

 

 

18:00

Tổng duyệt Chương trình

Lễ Khai mạc Liên hoan Phim

Nhà biểu diễn đa năng

Khu Du lịch và Giải trí quốc tế Tuần Châu

 

Thứ Hai

 

 

 

 

14/10

Cả ngày

Đón các nghệ sỹ, đại biểu,

khách mời đến thành phố Hạ Long

Các sân bay, khách sạn

 

 

8:00

Họp báo trước Khai mạc LHP

Khách sạn Dream Hotel

 

 

9 : 30

Lễ dâng hương, tưởng niệm

các anh hùng, liệt sỹ

Đài Liệt sỹ tỉnh Quảng Ninh

 

 

14:00

Khai mạc Triển lãm

“Điện ảnh với Quảng Ninh”

Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ninh

90 Lê Thánh Tông, P. Hồng Gai, T. Hạ Long

 

 

15:00

Nghệ sỹ điện ảnh làm từ thiện

Tại Trung tâm bảo trợ trẻ em

có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh

Phường Hồng Hải, TP. Hạ Long

 

 

18:30

Rời khách sạn địa điểm

Lễ Khai mạc LHP

Các khách sạn

 

 

19:00 -

19:45

Đón nghệ sỹ, đại biểu, khách mời trên thảm đỏ

Nhà biểu diễn đa năng

Khu Du lịch và Giải trí quốc tế Tuần Châu

 

 

20:00 -

21:30

Lễ Khai mạc

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII

(Truyền hình trực tiếp trên VTV)

Nhà biểu diễn đa năng,

Khu Du lịch và Giải trí quốc tế Tuần Châu

 

 

21:30 -

23:30

Chiêu đãi Chào mừng đại biểu Liên hoan Phim 

của Bộ trưởng Bộ VHTTDL

Sân khấu Hoàn Vũ

 Khu Du lịch và Giải trí quốc tế Tuần Châu

 

 

9:00 -

22:00

Chiếu phim tại các rạp và

ra mắt đoàn làm phim trước các buổi chiếu.

Các địa điểm chiếu phim

 

Thứ Ba

 

 

 

 

15-10

8:30

Hội thảo

“Điện ảnh với Quảng Ninh và quảng bá du lịch qua điện ảnh”

Phòng họp Thăng Long – Khách sạn Hạ Long Dream. Số 10 đường Hạ Long, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

 

 

9:00

Giao lưu 1

“Nghệ sỹ điện ảnh với công nhân mỏ ”

Công ty Tuyển than Cửa Ông

P. Cửa Ông, Cẩm Phả

 

 

14:00

Hội thảo

“Phát triển hợp tác sản xuất

và phát hành phim”

Phòng họp Thăng Long – Khách sạn Hạ Long Dream. Số 10 đường Hạ Long, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

 

 

14:00

Giao lưu 2

“Nghệ sỹ với các chiến sỹ bộ đội tỉnh Quảng Ninh”

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh

Cái Dăm, P. Bãi Cháy, T/P Hạ Long.

 

 

 

18:00

Chiêu đãi Chào mừng đại biểu Liên hoan Phim

của Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh

Sân khấu Hoàn Vũ

 Khu Du lịch và Giải trí quốc tế Tuần Châu

 

 

9:00 -

22:00

Chiếu phim tại các rạp và

ra mắt đoàn làm phimtrước các buổi chiếu.

Các địa điểm chiếu phim

 

Thứ Tư

 

 

 

 

16-10

09:00

Tổng duyệt Chương trình

Lễ Khai mạc Liên hoan Phim

Nhà biểu diễn đa năng

Khu Du lịch và Giải trí quốc tế Tuần Châu

 

 

7:30

Đại biểu đi tham quan

- Vịnh Hạ Long

- Di tích Yên Tử

15:30 đại biểu có mặt tại các khách sạn để chuẩn bị dự Lễ Bế mạc LHP

 

9:00 -

20:00

Chiếu phim tại các rạp và

ra mắt đoàn làm phimtrước các buổi chiếu

Các địa điểm chiếu phim

 

 

 

18:30

Rời khách sạn

 đến địa điểm Lễ Bế mạc

Các khách sạn

 

 

19:00 -

19:45

Đón nghệ sỹ, đại biểu,

khách mời trên thảm đỏ

Nhà biểu diễn đa năng

Khu Du lịch và Giải trí quốc tế Tuần Châu

 

 

20:00 -

22:00

Lễ Bế mạc, Trao giải

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII

(Truyền hình trực tiếp trên VTV)

Nhà biểu diễn  đa năng,

Khu Du lịch và Giải trí quốc tế Tuần Châu

 

 

22:00 -

23:30

Chiêu đãi chia tay đại biểu Liên hoan Phim

của Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Phim

Bến du thuyển

Khu Du lịch và Giải trí quốc tế Tuần Châu

 

 

 9:00

đến

18:00

Chiếu phim tại các rạp vàra mắt đoàn làm phim trước các buổi chiếu.

Các địa điểm chiếu phim

 

Thứ Năm

 

 

 

 

17-10

Cả ngày

Tiễn các đại biểu  rời Quảng Ninh

Từ các khách sạn

 

 

 

 

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác