3491/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón các ban nhạc nước ngoài vào Việt Nam tham dự “Liên hoan Âm nhạc Châu Âu 2015”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế;
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) phối hợp với Đại sứ quán các nước thành viên Liên minh Châu Âu tại Việt Nam đón 08 ban nhạc nước ngoài gồm Áo, Wallonie-Bruxelles (Bỉ), Séc, Pháp, Đức, Hung-ga-ri, Ba Lan và Thụy Điển với sự tham gia của 41 nghệ sỹ vào Việt Nam biểu diễn và 01 ban nhạc Việt Nam trong khuôn khổ “Liên hoan Âm nhạc Châu Âu 2015” nhân dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên minh Châu Âu.
Thời gian: từ ngày 18 đến 30 tháng 11 năm 2015
Địa điểm:
- Tại Hà Nội: Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà hát Tuổi Trẻ và Rạp Công nhân
- Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh và Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh
Điều 2. Kinh phí:
- Đại sứ quán các nước thành viên Liên minh Châu Âu tại Việt Nam chịu chi phí hành trình quốc tế, visa, bảo hiểm, ăn, ở, thù lao bồi dưỡng cho nghệ sĩ, phương tiện đi lại nội địa và các chi phí liên quan khác.
- Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chịu chi phí: lễ tân, tuyên truyền quảng bá, in ấn giấy mời, thuê địa điểm tổ chức biểu diễn, nhạc cụ, trang thiết bị kỹ thuật âm thanh ánh sáng, thù lao bồi dưỡng làm việc ngoài giờ, công tác phí cho cán bộ Trung tâm đi công tác thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức biểu diễn (trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2015 của Trung tâm).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn), Giám đốc Ban quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhân: 
-Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;

- Lưu: VT, HTQT, NCT.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác