3492/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Lễ hội Loy Krathong Thái Lan

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế;
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (thuộc Cục Nghệ thuật Biểu diễn) phối hợp với Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam đón đoàn nghệ sĩ Thái Lan vào Việt Nam tham gia biểu diễn tại Lễ hội truyền thống Thái Lan Loy Krathong nhân dịp kỷ niệm 39 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan và hướng tới các hoạt động lớn kỷ niệm 40 thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan vào năm 2016.
Thời gian: ngày 27 tháng 10 năm 2015.
Địa điểm: Ha Noi Club
Điều 2. Kinh phí:
- Phía Thái Lan chịu các chi phí: vé máy bay trên hành trình quốc tế, ăn, ở, đi lại tại Việt Nam cho đoàn và các chi phí liên quan đến tổ chức chương trình nghệ thuật tại Lễ hội Loy Krathong.
- Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) chi trả các chi phí bao gồm: tiền bồi dưỡng làm việc ngoài giờ cho cán bộ, nhân viên của Trung tâm tham gia tổ chức sự kiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhân: 
-Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, LMĐ
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác